Pirmā Latvijas iekšlietu ministra mirstīgās atliekas plāno pārapbedīt līdz pavasarim

2 komentāri
Pirmā Latvijas iekšlietu ministra mirstīgās atliekas plāno pārapbedīt līdz pavasarim
Ilustratīvs foto. (PIXABAY)

Pirmā Latvijas iekšlietu ministra Miķeļa Valtera mirstīgās atliekas plāno pārapbedīt līdz pavasarim, informē Ārlietu ministrijā (ĀM).

Valtera pārapbedīšanai valdība šonedēļ atbalstīja 18 000 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

ĀM kopā ar Iekšlietu ministriju (IeM) lūdza piešķirt līdzekļus, lai jau šogad no Francijas Latvijā varētu pārapbedīt iekšlietu ministra un diplomāta Valtera mirstīgās atliekas.

ĀM piešķirs finansējumu, kas nepārsniedz 8000 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valtera mirstīgo atlieku ekshumāciju un pārvešanu no Francijas uz Latviju, kā arī pārapbedīšanas ceremonijas rīkošanu Latvijā.

Savukārt IeM piešķirs finansējumu, kas nepārsniedz 10 000 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valtera kapavietas labiekārtošanu, kā arī piemiņas vietas ierīkošanu un pieminekļa uzstādīšanu.

ĀM skaidroja, ka Valtera pārapbedīšana būtu cieņas apliecinājums Latvijas valstsvīram. Pamatojoties uz Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļas rīcībā esošo informāciju, dzīves laikā Valters bija izteicis vēlēšanos tikt apglabātam dzimtenē.

Kā iepriekš norādīja gan ĀM, gan IeM, valdības lēmuma pieņemšana nepieciešama iespējami ātri, jo Valtera pašreizējās kapavietas apmaksa ir veikta līdz 2018. gada 30. aprīlim. Ja apmaksa par desmit turpmākajiem gadiem netiek veikta, kapavietu bez maksas uzturēs tikai divus gadus.

Pēc Nicas pilsētas lēmuma, ar kuru nosaka pilsētas kapsētu kārtību, tikai ģimenes locekļi vai to pilnvarotās personas var veikt apmaksu par kapavietu. Valtera gadījumā tā ir ģimene. Bijušā iekšlietu ministra tuvinieki apliecinājuši, ka viņu rīcībā nav līdzekļu kapavietas turpmākajai uzturēšanai Nicas pilsētā. Nicas kapsētas pārstāvji apliecināja, ka Valtera kapavieta netiks skarta līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Ņemot vērā Valtera nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valsts labā un praktiskos apsvērumus ĀM un Iekšlietu ministrija uzskata, ka būtu nepieciešama un atbalstāma Valtera mirstīgo atlieku pārapbedīšana dzimtenē līdz 2020. gada aprīlim.

Piemiņas vietas uzturēšanu pēc tās ierīkošanas Rīgas Meža kapos nodrošinās Valtera tuvinieki.

Valters bija pirmais Latvijas iekšlietu ministrs, viens no Satversmes izstrādātājiem un diplomāts, jo Latvijas sūtņa pienākumus pildīja Romā, Parīzē, Varšavā un Briselē.

Pēc 1940. gada Valters dzīvoja Šveicē un Francijā, nodarbojies ar jurisprudenci un publicistiku un turpināja kalpot Latvijai kā diplomāts arī pēc tās okupācijas divdesmit astoņus gadus. Miris 1968. gada 27. martā Nicā, Francijā.

2 komentāri