Latvijas paraksta līgumu ar Gērnsiju par pensiju izmaksu emigrantiem

2 komentāri
Latvijas paraksta līgumu ar Gērnsiju par pensiju izmaksu emigrantiem
EMPICS ENTERTAINMENT / SCANPIX

Pēc sešu gadu ilgām divpusējām pārrunām Latvijai beidzot izdevies noslēgt līgumu ar Gērnsijas valdību, ka Latvijas valstspiederīgajiem tur būtu tiesības uz vecuma pensijas un dažādu pabalstu saņemšanu.

Saskaņā ar līdzšinējo kārtību Gērnsijā var saņemt pensiju, ja darba stāžs – deviņi gadi. Ja stāžs mazāks, tad tas iet zudībā.

Tagad līdz ar Latvijas noslēgto līgumu būs iespējams atgūt šos apdrošināšanas periodus un uzkrātos darba stāžus.

“Gērnsijā šobrīd dzīvo līdz 3500 latviešu, bet līgums varētu attiekties uz vismaz 5000. Tas nozīmētu, ka tie cilvēki, kas tur šobrīd strādā vai arī ir jau iepriekš strādājuši kādu periodu, varēs summēt apdrošināšanas periodus par to laiku, ko ir nostrādājuši Gērnsijā un saņemt pensiju. Tā tiks ieskaitīta no Gērnsijas puses un attiecīgi no tās nodokļu bāzes,” skaidro Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica.