Lai visi justos sadzirdēti: iedzīvotāji no visām ES dalībvalstīm spriež par Eiropas nākotnes vīziju un izaicinājumiem

0 Komentāru

Demokrātija, migrācija, Eiropas vieta pasaulē un arī šķelšanās Savienības iekšienē ir tas, kas visvairāk satrauc eiropiešus. Vienlaikus tikai nedaudz vairāk par pusi eiropiešu tic, ka viņu balsis var ietekmēt politiskos procesus. Lai situāciju mainītu, Brisele iesaistījusi simtiem Eiropas pilsoņu. TV3 Ziņas Strasbūrā skaidroja, kas ir Eiropas nākotnes konference un vai tajā izteiktie pilsoņu priekšlikumi nepaliks vien uz papīra.

Eiropas nākotnes konference ir unikāls projekts, kurā ikvienam Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājam ir iespēja izteikt savus priekšlikumus un vīziju par to, kādai ir jābūt ES nākotnē. Pagājušajā nedēļas nogalē iedzīvotāju sagatavotās idejas tiks liktas priekšā amatpersonām pārstāvjiem gan no Eiropas Parlamenta, Komisijas un arī ES padomes.

Nesen veiktā eirobarometra aptauja atklāj, ka 76% eiropiešu uzskata, ka konference ir apliecinājums demokrātijai ES. Pozitīvāk noskaņotie ir rietumvalstu pilsoņi, kamēr skeptiskākie latvieši.

“Šī konference ir apliecinājusi, ka eiropieši vēlas būt sadzirdēti Eiropas politikas veidošanā. Visās ES dalībvalstīs pilsoņi, īpaši jauni cilvēki, uzsver, ka vēlas spēlēt lielāku lomu Eiropas nākotnes veidošanā. Cilvēkus ļoti satrauc demokrātijas jautājumi, to eiropieši visās dalībvalstīs uzsver kā prioritāti, domājot par Eiropas nākotni,” pauž Eiropas Parlamenta pārstāve Rafaella de Marte.

Arī TV3 Ziņu uzrunātie iedzīvotāji novērtē iespēju sastapt līdzcilvēkus no citām dalībvalstīm un pārrunāt visiem aktuālās, bet vienlaikus tik atšķirīgi vērtētās problēmas.

“Tas ir svarīgi, jo mums kā eiropiešiem ir jādomā, kā mēs varam būt visi kopā, tam mums ir vajadzīga šāda platforma. Nav svarīgi, vai tu esi laukstrādnieks no Lietuvas vai inženieris no Ungārijas, šeit visi satiekas ar vienu mērķi – veidot Eiropas nākotni,” saka konferences dalībnieks no Vācijas Deniss Langburgs.

“Šī ir iespēja uzzināt, ko parastie cilvēki domā par ES jautājumiem. Es ticu un ceru, ka mēs tiksim sadzirdēti,” pauž konferences dalībniece no Itālijas Laura Mertenkīni.

“Šis, manuprāt, ir labākais veids, kā uzzināt, ko cilvēki, nevis politiķi, aktīvisti, bet parastie ES cilvēki domā.  Tā ir iespēja mainīt ne tikai visa kontinenta, bet arī katras valsts nākotni nākamajām paaudzēm, tas man nozīmē daudz,” norāda konferences dalībniece no Polijas Klaudija Mazura.

No Latvijas konferencē piedalās tikai divi pilsoņi, viņi atzīst – ka jūtas sadzirdēti arī lielvalstu pilsoņu vidū.

“Manuprāt, tas ir svarīgi, jo tiek uzklausīti visi mūsu viedokļi un tiešām arī ņemti vērā. Es jūtos svarīga, šeit esot. Mēs esam divi latvieši, no Vācijas ir 10, tiek arī uzsvērts, ko saka latvieši. Mūsu grupā ļoti daudz izskanēja tieši energoresursu izmantošana, lai gan ejam uz zaļāku Eiropu, ir daudz ko uzlabot. Arī dzīvošanas līmenis, algas varētu būt vienotākas – mēs esam eiropieši, bet ir ļoti dažāds šis sadalījums,” saka konferences dalībniece no Latvijas Evelīna Drille.

”Konferenci par Eiropas nākotni” jau 2019. gadā ierosināja sarīkot Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena ar mērķi izteikties Eiropas pilsoņiem un mazināt skepsi par savienību eiropiešos. Amatpersonas uzsver, – vecā politika, kad par eiropiešiem lemj augstas amatpersonas, vairs nedarbojas.

“Skaidrs, ka ES nav gatava izpildīt savus mērķus, nav gatava 21. gadsimta izaicinājumiem un reformas ir nepieciešamas. To var izdarīt divos veidos – kā mēs to esam darījuši pagātnē, kad amatpersonas Parlamentā, Komisijā un Padomē cīnās savā starpā vai šādi, kur cilvēki ir iesaistīti – pirmo reizi notiek šāda līmeņa iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā,” uzskata bijušais Beļģijas premjers, konferences valdes līdzpriekšsēdētājs Gijs Ferhofštats.

Vairāki simti pēc nejaušības principa izvēlēti iedzīvotāji – vecumā no 16 līdz pat 80 gadiem – no visām ES dalībvalstīm sagatavojuši priekšlikumu paketi, kurā ietverti priekšlikumi gan par migrācijas politiku, gan klimata jautājumiem, kā arī ārpolitikas prioritātēm un Eiropas vienotības veicināšanu. Amatpersonas to izskatīs jau šajā nedēļas nogalē.

Kā norāda konferences veidotāji, katra ES iedzīvotāja balss ir svarīga un tiks ņemta vērā.

0 Komentāru