Ķīna un Krievija ievēlētas ANO Cilvēktiesību padomē

3 komentāri
Ķīna un Krievija ievēlētas ANO Cilvēktiesību padomē
TASS / SCANPIX

Ķīna un Krievija otrdien līdz ar vairākām citām valstīm ievēlētas ANO Cilvēktiesību padomē, taču vietu nav ieguvusi Saūda Arābija.

Cilvēktiesību aizstāvju organizācijas bija aicinājušas ANO dalībvalstis balsot pret šīm valstīm, ņemot vērā to pastrādātos cilvēktiesību pārkāpumus.

Krievijai Austrumeiropas grupā nebija konkurentu.

Savukārt Ķīna un Saūda Arābija tika vēlētas Āzijas-Klusā okeāna grupā un tā bija vienīgā grupa, kurā valstu starpā bija konkurence, piecām valstīm sacenšoties par četrām brīvajām vietām.

ANO Cilvēktiesību padome ir svarīgākā ANO struktūra cilvēktiesību jomā. Tā ir starpvaldību institūcija, kuras galvenie uzdevumi ir veicināt un stiprināt cilvēktiesību ievērošanu pasaulē, kā arī reaģēt uz sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem un sniegt atbilstošas rekomendācijas.

ANO Cilvēktiesību padome tika nodibināta 2006. gada 15. martā, aizvietojot ANO Cilvēktiesību komisiju. Izveidojot ANO Cilvēktiesību padomi, tika ieviesti vairāki jauni mehānismi – Vispārējā periodiskā pārskata (Universal Periodic Review) sistēma, Konsultatīvā komiteja un sūdzību procedūra.

Padomi veido 47 dalībvalstis (Āfrika – 13, Rietumeiropas grupa un citu valstu grupa – septiņas, Āzija – 13, Latīņamerika – astoņas, Austrumeiropas grupa – sešas), kuras ANO Ģenerālā Asambleja ievēl uz triju gadu termiņu.

3 komentāri