Ķīna pret ES veikusi ļaunprātīgas kiberdarbības; Latvija pauž bažas par bezatbildīgu uzvedību kibertelpā

0 Komentāru
Ķīna pret ES veikusi ļaunprātīgas kiberdarbības; Latvija pauž bažas par bezatbildīgu uzvedību kibertelpā
IMAGO IMAGES/SCANPIX

Eiropas Savienība (ES) un tās dalībvalstis kopā ar partneriem atklājušas Ķīnas veiktas ļaunprātīgas kiberdarbības, kas būtiski ietekmējušas ES ekonomiku, drošību, demokrātiju un sabiedrību kopumā, liecina ES paziņojums.

Kompromiss un Microsoft Exchange servera izmantošana iedragāja tūkstošiem datoru un tīklu drošību un integritāti visā pasaulē, tostarp ES dalībvalstīs un ES iestādēs. Tas ļāva informācijai ES piekļūt ievērojamam skaitam hakeru. “Šī bezatbildīgā un kaitīgā rīcība izraisīja drošības riskus un ievērojamus ekonomiskos zaudējumus mūsu valdības institūcijām un privātajiem uzņēmumiem, un tā ir parādījusi ievērojamu papildu un sistēmisku ietekmi uz mūsu drošību, ekonomiku un sabiedrību kopumā,” norāda ES.

Atklātas ļaunprātīgas kiberdarbības, kurām ir būtiska ietekme un kuras ir vērstas uz valdības institūcijām un politiskajām organizācijām ES un dalībvalstīs, kā arī galvenajās Eiropas nozarēs. Šīs darbības var saistīt ar hakeru grupām, kas pazīstamas kā “Advanced Persistent Threat 40” (APT40) un “Advanced Persistent Threat 31” (APT31), un tās tiek veiktas no Ķīnas teritorijas intelektuālā īpašuma zādzības un spiegošanas nolūkos.

ES paziņojums

“ES un tās dalībvalstis asi nosoda šīs ļaunprātīgās kiberdarbības, kas tiek veiktas pretrunā ar visu ANO dalībvalstu atbalstītajām atbildīgas valsts uzvedības normām. Mēs turpinām mudināt Ķīnas varas iestādes ievērot šīs normas un neatļaut tās teritoriju izmantot ļaunprātīgām kiberdarbībām, kā arī veikt visus atbilstošos pasākumus un saprātīgi pieejamus un iespējamus pasākumus, lai atklātu, izmeklētu un risinātu situāciju.”

ES un tās dalībvalstis atkārtoti apliecina savu stingro apņemšanos ievērot atbildīgu valsts rīcību, lai nodrošinātu globālu, atvērtu, brīvu, stabilu un drošu kibertelpu, uzsvērts ES paziņojumā. Šajā nolūkā iecerēts turpināt strādāt pie ANO aizbildnībā esošas Rīcības programmas izveides, lai virzītu un efektīvi atbalstītu valstis, lai tās ievērotu atbildīgu valsts rīcību kibertelpā.

“Mēs atkārtojam savu apņēmību arī turpmāk apkarot ļaunprātīgu rīcību kibertelpā. Mēs turpināsim uzlabot mūsu sadarbību, tostarp ar starptautiskiem partneriem un citām valsts un privātajām ieinteresētajām personām, palielinot informācijas apmaiņu un turpinot diplomātisko līdzdalību, stiprinot kiberizturību un sadarbību incidentu novēršanā, kā arī kopīgiem spēkiem, lai uzlabotu vispārējo drošību programmatūru un to piegādes ķēdes,” uzsvērts ES paziņojumā.

Ārlietu ministrijas (ĀM) publiskotā informācija liecina, ka Latvija savā nacionālajā kapacitātē  19.jūlijā atbalsta nosodījumu, ko starptautiskā sabiedrība ir paudusi uzbrukumiem, kas veikti, izmantojot “Microsoft Exchange” servera ievainojamības, un apdraudējuši kibertelpas drošību un stabilitāti, radot nozīmīgus ekonomiskus zaudējumus.

Intelektuālā īpašuma zādzībā un spiegošanā iesaistītās hakeru grupas APT40 un APT31 ir vērsušās arī pret ES un tās dalībvalstīm, veicot ļaunprātīgās kiberdarbības un “Microsoft” servera kompromitēšana veikta no Ķīnas teritorijas.

Ārlietu ministrija

“Latvija stingri atbalsta starptautisko tiesību un normu piemērošanu kibertelpā un aicina Ķīnas Tautas Republiku, kā tas būtu jādara visām valstīm, ievērot atbildīgu uzvedību kibertelpā, tostarp nepieļaujot, ka tās teritoriju izmanto ļaunprātīgu kiberdarbību veikšanai.”

Latvija turpinās veicināt brīvu, atvērtu, stabilu un drošu kibertelpu un starptautisko sadarbību, tiecoties kopīgi stiprināt kibertelpas drošību un atturētu turpmākus kiberuzbrukumus, uzsver ĀM.

0 Komentāru