ES cīņai ar Ebolas vīrusu atvēl 140 miljonus eiro

Pievienot komentāru
ES cīņai ar Ebolas vīrusu atvēl 140 miljonus eiro

Eiropas Savienība (ES) cīņai ar Ebolas vīrusu Gvinejā, Sjerraleonē, Libērijā un Nigērijā piešķirs 140 miljonus eiro.

Eiropas Komisija (EK) paziņojusi, ka 38 miljoni eiro jaunajā finansējuma paketē ir īpaši paredzēti tam, lai palīdzētu šo valstu valdībām atbalstīt savus veselības aprūpes dienestus, piemēram, nostiprinot ārstēšanas centrus vai sniedzot atbalstu veselības aprūpes darbiniekiem gan krīzes laikā, gan atveseļošanās posmā. Tas arī sniegs atbalstu tādās jomās kā nodrošinātība ar pārtiku, ūdens un sanitārija, kas ir būtiskas, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību.

Foto: LETA

Foto: LETA

“Pašreizējā Ebolas krīze joprojām rada ārkārtīgi lielas bažas – ne tikai tās acīmredzamās ietekmes uz veselības aprūpes pakalpojumiem dēļ, bet arī tāpēc, ka tā rada plašākas problēmas reģionā ekonomikas stabilitātes, nodrošinātības ar pārtiku, ūdens un sanitārijas ziņā. Mūsu finansējuma pakete liecina, ka ES turpina atbalstīt stingru, koordinētu starptautisku reakciju un darīs visu iespējamo, lai palīdzētu šo skarto valstu valdībām jomās, kurās atbalsts ir visvairāk nepieciešams,” savas oficiālās vizītes laikā Beninā sacīja ES attīstības komisārs Andris Piebalgs.

Savukārt par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā ES komisāre Kristalīna Georgijeva norādīja, ka Ebolas vīrusa skartajās valstīs stāvoklis arvien pasliktinās, neskatoties uz humānās palīdzības organizāciju centieniem un neraugoties uz agrīno un ievērojamo palīdzību, ko sniedza starptautiskā sabiedrība, tostarp ES.
“Mēs palīdzam mainīt situāciju uz vietas, bet vajadzības apsteidz starptautiskās sabiedrības spēju reaģēt. Mums ir jāapvieno savi centieni un jānodrošina adekvāts gaisa transports un medicīniskais aprīkojums mūsu partneriem, lai apkarotu šos draudus,” sacīja Georgijeva.
Tas, ka skartajās Rietumāfrikas valstīs ir nekontrolēti pieauguši Ebolas gadījumi, cita starpā atklāj nepilnības šo valstu pašreizējās veselības aprūpes sistēmās, norādījusi EK.
Kopš šī gada marta EK palielinājusi savu ieguldījumu cīņā ar epidēmiju, un tā ir apsolījusi kopumā 11,9 miljonus eiro humānās palīdzības veidā, tostarp 8 miljonus eiro no iepriekšminētajiem 38 miljoniem eiro, lai stiprinātu veselības aprūpes sistēmas. Pašlaik reģionā ir izvietoti humānās palīdzības eksperti, lai uzraudzītu situāciju un sadarbotos ar partnerorganizācijām un vietējām iestādēm.