EK pieņēmusi pasākumu plānu, lai līdz 2050. gadam padarītu Eiropu klimatneitrālu

Pievienot komentāru
EK pieņēmusi pasākumu plānu, lai līdz 2050. gadam padarītu Eiropu klimatneitrālu
REUTERS/SCANPIX

Eiropas Komisija (EK) ir pieņēmusi pasākumu paketi, kuras mērķis ir novirzīt naudas plūsmu uz ilgtspējīgām darbībām visā Eiropas Savienībā (ES), lai līdz 2050. gadam padarītu Eiropu klimatneitrālu.

Kā aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā, EK uzskata, ka plānotie pasākumi ļaus ES kļūt par pasaules līderi, kas nosaka standartus ilgtspējīga finansējuma jomā.

Pakete sastāv no ES taksonomijas deleģētā akta, kura mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgas investīcijas, proti, padarīt uzskatāmāku to, kādas saimnieciskās darbības visvairāk sekmē ES vides mērķu sasniegšanu. Komisāru kolēģija trešdien panāca politisku vienošanos par tekstu. Deleģētais akts tiks oficiāli pieņemts maija beigās, kad tas būs pārtulkots visās ES valodās.

Tāpat paketi veido priekšlikums Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvai (CSRD), kura mērķis ir uzlabot ilgtspējas informācijas plūsmu korporatīvajā pasaulē. Tas paredz saskanīgākus noteikumus, kā sagatavot ilgtspējas ziņojumus, un līdz ar to finanšu uzņēmumiem, investoriem un plašākai sabiedrībai būs pieejama salīdzināma un uzticama informācija par ilgtspēju.

Tāpat paketē iekļauti seši grozošie deleģētie akti par fiduciārajiem pienākumiem un investīciju un apdrošināšanas konsultācijām, kas nodrošinās, ka finanšu uzņēmumi savās procedūrās un investīciju konsultācijās integrē ilgtspējas aspektu.

EK uzsvēra, ka Eiropas zaļais kurss ir Eiropas izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir uzlabot iedzīvotāju labklājību un veselību, līdz 2050.gadam panākt Eiropas klimatneitralitāti un sargāt, saglabāt un pilnveidot ES dabas kapitālu un biodaudzveidību. Tāpēc uzņēmumiem ir vajadzīgs visaptverošs ilgtspējas satvars, lai tie varētu attiecīgi mainīt savu uzņēmējdarbības modeli.

Lai nodrošinātu, ka šāda pārkārtošanās notiek arī finanšu jomā, un nepieļautu zaļmaldināšanu, visi šodienas paketes elementi uzlabos ilgtspējas informācijas ticamību un salīdzināmību. Pēc EK paustā, tagad ES finanšu sektoram būs nozīmīga loma ilgtspējīgā un iekļaujošā ekonomikas atveseļošanā no Covid-19 pandēmijas un Eiropas ilgtspējīgā ekonomiskajā attīstībā ilgākā termiņā.

EK vērsa uzmanību, ka aizvadīto gadu laikā ES ir strādājusi, lai izveidotu ilgtspējīgu finanšu sistēmu, kas palīdzēs pārkārtoties uz klimatneitrālu Eiropu. ES taksonomijas regula, Ilgtspējīgas finanšu informācijas atklāšanas regula un Etalonu regula veido pamatu ES darbam pie pārredzamības vairošanas un palīdz investoriem identificēt ilgtspējīgu investīciju izdevības.

Kad ES taksonomijas deleģētais akts būs oficiāli pieņemts, to vētīs Eiropas Parlaments (EP) un ES Padome. Savukārt par Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvas priekšlikumu EK uzsāks diskusijas ar EP un ES Padomi.

Grozījumus sešos deleģētajos aktos par investīciju un apdrošināšanas konsultācijām, fiduciārajiem pienākumiem un produktu pārraudzību un pārvaldību vētīs EP un ES Padome, un paredzams, ka tie būs piemērojami no 2022.gada oktobra.

Lasi vēl: