ECB Latvijas bankas novērtē kā drošas

0 Komentāru
ECB Latvijas bankas novērtē kā drošas
()

Šodien publicētajā eirozonas banku pārbaudē secināts, ka vairums no 125 Eiropas lielākajām bankām ir pietiekami stabilas un spēja izturēt veiktos stresa testus, kaut arī 25 bankās tika konstatēts kapitāla iztrūkums 25 miljardu eiro apmērā. No Latvijas tika pārbaudītas pēc kapitāla trīs lielākās bankas – “Swedbank”, “SEB Banka” un “ABLV Bank” -, kas kapitāla iztrūkumu neuzrādīja.

“ECB visaptverošā novērtējuma rezultāti apliecina “SEB bankas” augsto stabilitāti un pārliecinošu kapitalizācijas līmeni gan Latvijā, gan pārējās Baltijas valstīs. Novērtējuma rezultāti norāda, ka “SEB bankas” kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājas augstā līmenī pat pie negatīvās attīstības stresa testa scenārija, un tas ievērojami pārsniedz noteiktās minimālās robežas. Šis ir vēl viens apliecinājums mūsu klientiem un partneriem, ka “SEB banka” ir stabils un uzticams partneris,” norādīja “SEB bankas” vadītājs Ainārs Ozols.

Līdzīgas domās par sava uzņēmuma rezultātiem ir arī “Swedbank Latvija” valdes priekšsēdētājs Māris Mančinskis: “”Swedbank” ir piedalījusies Eiropas Banku iestādes (EBA) stresa testos un aktīvu kvalitātes pārbaudē. “Swedbank” Igaunijā, Lietuvā un Latvijā tika iekļautas ECB eirozonas banku visaptverošajā novērtējumā, kas ietvēra stresa testus un aktīvu kvalitātes pārbaudi. Rezultāti apstiprina, ka “Swedbank” ir spēcīga aktīvu kvalitāte un kapitāla līmenis, un pierāda, ka “Swedbank” un tās meitas uzņēmumiem Baltijā ir pietiekams kapitāls arī smagākajiem stresa scenārijiem”.

Jau ziņots, ka visaptverošais novērtējums ir 130 lielāko eirozonas banku (ieskaitot Lietuvu) finansiālā stāvokļa padziļināta pārbaude, pirms ECB 4. novembrī Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros pārņems šo banku uzraudzības pienākumus. Tas veicina banku bilanču lielāku caurskatāmību, nodrošinot labāku pieejamību informācijai par banku stāvokli, tādējādi veicinot uzticību finanšu sektoram. Šajā pārbaudē ir iesaistīti arī katras valsts vietējie uzraugi un Eiropas Banku iestāde (EBA).

Visaptverošais ECB novērtējums sastāv no divām daļām – aktīvu kvalitātes pārbaudes, lai uzlabotu banku riska darījumu caurskatāmību, veicot banku aktīvu kvalitātes pārbaudi un stresa testa, lai pārbaudītu banku finanšu stāvokļa elastību stresa scenāriju apstākļos.

ECB visaptverošais novērtējums atšķiras no iepriekš veiktajiem ES mēroga stresa testiem, jo ietver padziļinātu aktīvu kvalitātes pārbaudi, turklāt tā ietvaros tiek nodrošināta aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa rezultātu sasaiste. Tas ļauj precīzāk novērtēt banku bilanču stāvokli, kā arī kredītrisku un citus ar banku portfeļiem saistītos riskus.

ECB šodien publicējusi 130 lielāko eirozonas banku finansiālā stāvokļa padziļinātas pārbaudes – visaptverošā novērtējuma – rezultātus, konstatējot kapitāla iztrūkumu 25 miljardu eiro apmērā 25 eirozonas bankās.

0 Komentāru