Cilvēku saimnieciskās darbības dēļ aptuveni miljonam augu un dzīvnieku sugu draud izmiršana

1 komentārs

21. gadsimtam raksturīgā negausīgā dzīšanās pēc ekonomiskās izaugsmes rada līdz šim nepieredzētus draudus dzīvnieku un augu sugu izmiršanai visā pasaulē. Par to brīdina šonedēļ publiskots ANO ziņojums. Tikai radikālas pārmaiņas ražošanā var paglābt no sabrukuma ekosistēmas, no kurām atkarīga arī cilvēku dzīve uz šīs planētas.

Kā uzsvērts ANO ziņojumā, kas ir pirmais šāda mēroga ekoloģiskās situācijas izvērtējums 15 gadu laikā, sugu izzušana norisinās simtiem reižu straujāk, nekā tas noticis pēdējos desmit miljonos gadu. Aptuveni miljonam dzīvnieku un augu sugu šobrīd trūkst pienācīgas dzīves vides, daudzām sugām izmiršana draud jau tuvākajos gadu desmitos.

“Analizējot pilnīgi visas sugu grupas, ir problēma ar to izdzīvošanu. Sugu izzušanas rādītāji ir viena no svarīgākajām pazīmēm, kas liecina par milzīgu problēmu. Šobrīd, vairāk nekā jebkad agrāk cilvēces vēsturē, ir novērojama dzīvnieku un augu sugu izzušana uz šīs planētas,” uzsver Starpvaldību Bioloģiskās daudzveidības platformas ziņotājs Džozefs Setels.

Pieaugot mūsu planētas iedzīvotāju skaitam, strauji palielinās patēriņš un pieprasījums pēc resursiem. Tā, piemēram, jaunas lauksaimniecības zemes tiek iegūtas, izcērtot mežus, kas uzskatāmi par planētas plaušām. Lauksaimniecība, īpaši gaļas lopkopība, rada ceturto daļu no kopējā cilvēka darbības radītā kaitīgo izmešu apjoma. Nopietnas degradācijas pazīmes cilvēka darbības rezultātā novērojamas 75% sauszemes platības, 40% okeānu un 50 % upju, norādīts ziņojumā.

Kā norāda ziņojuma autori, kaitējums, ko cilvēki nodara dabai, neizbēgami pavērsīsies pret mums pašiem, jo no dabas un vides dzīvotspējas atkarīga cilvēku dzīves kvalitāte, pārtikas nodrošinājums un veselība.