Covid-19 ierobežojumi: cik daudzi atzīst, ka tos ievēro?

7 komentāri

Var nākties lemt par vēl stingrākiem ierobežojumiem, ja neizdosies apstādināt Covid-19 izplatību, tā šobrīd atzīst amatpersonas. Cik daudzi tad šobrīd atzīst, ka rūpīgi ievēro valstī jau noteiktos ierobežojumus, piemēram, lieto sejas masku, ievēro divu metru distanci, nepulcējas lielākās grupās?

“Kantar” veiktā aptauja liecina, – absolūtais vairākums (93%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir norādījuši, ka rūpīgi cenšas ievērot šobrīd valstī noteiktos ierobežojumus. 5% aptaujāto ir norādījuši, ka tos neievēro, bet 2% iedzīvotāju nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Tikmēr ceturtā daļa (28%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir norādījuši, ka pazīst kādu, kurš apzināti neievēro Covid-19 dēļ valstī noteiktos ierobežojumus. Puse (54%) aptaujāto ir norādījuši, ka tādus nepazīst. Bet aptuveni piektā daļa (18)% iedzīvotāju nav sniegusi konkrētu atbildi šajā jautājumā.