Aptauja: kā iedzīvotāji vērtē vakcinācijas pret Covid‑19 procesu?

22 komentāri

“900 sekundes” aptaujā aicināja iedzīvotājus novērtēt apmierinātību (vai neapmierinātību) ar vakcinācijas pret Covid-19 procesa organizēšanu.

Respondentiem tika lūgts novērtēt savu apmierinātību ar vakcinācijas procesa organizēšanu, tajā skaitā vakcinācijas iespējas tirdzniecības centros, izbraukuma vakcinācijas dažādās Latvijas vietās, Latvijā kopumā, skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē, ”ļoti neapmierināts”, savukārt 10 – ”ļoti apmierināts”.

Vidējais Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem sniegtais vērtējums ir 5,2 punkti. Salīdzinoši zemāku vērtējumu – 1 līdz 4 punkti – ir sniegusi aptuveni trešā daļa jeb 36% iedzīvotāju, vidēju vērtējumu – 5 līdz 6 punkti – ir sniegusi piektā daļa jeb 21% iedzīvotāju. Salīdzinoši augstāku vērtējumu – 7 līdz 10 punkti – ir sniegusi trešā daļa jeb 34% iedzīvotāju. Aptuveni desmitā daļa jeb 9% iedzīvotāju nav snieguši konkrētu vērtējumu.

22 komentāri