Aptauja: kā iedzīvotāji vērtē Latvijas sabiedrības atvērtību dažādībai?

6 komentāri

Noslēgumam tuvojas nozīmīga cilvēktiesību notikuma – Baltijas praida nedēļa. Šajā laikā daudz tiek runāts par mūsu sabiedrības atvērtību, toleranci un cieņu pret dažādību. “900 sekundes” skaidroja, cik Latvijas sabiedrība ir atvērta dažādībai?

“Kantar” veiktā aptauja liecina, ka skalā no 1 līdz 10 vidējais Latvijas iedzīvotāju sniegtais vērtējums mūsu sabiedrības atvērtībai ir 4,2 punkti.

Salīdzinoši zemāku vērtējumu (1-4 punkti) ir sniegusi puse iedzīvotāju. Vidēju vērtējumu – 29% iedzīvotāju. Salīdzinoši augstāku vērtējumu (7-10 punkti) ir sniegusi desmitā daļa. 6% iedzīvotāju ir norādījuši, ka nav informēti par to, kas ir dažādība, bet vēl 4% nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

6 komentāri