ANO dalībvalstis atzinīgi novērtējušas Latvijas panākto dzimumu līdztiesības, sabiedrības integrācijas un diskriminācijas novēršanas jomā

1 komentārs
ANO dalībvalstis atzinīgi novērtējušas Latvijas panākto dzimumu līdztiesības, sabiedrības integrācijas un diskriminācijas novēršanas jomā
AFP/SCANPIX

ANO dalībvalstis atzinīgi novērtējušas Latvijas panākto dzimumu līdztiesības, sabiedrības integrācijas un diskriminācijas novēršanas jomā, liecina Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotais informatīvais ziņojums, ar ko otrdien tiks iepazīstināts Ministru kabinets.

ĀM pavēstīja, ka 11.maijā ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējā periodiskā pārskata darba grupā tika izskatīts trešais Latvijas cilvēktiesību ziņojums par laika posmu no 2016. līdz 2020.gadam. Pārskata trešais cikls sākās 2016.gadā. Tā ietvaros Latvijai bija jāsniedz informācija par sasniegto cilvēktiesību jomā kopš pārskata otrā cikla, kā arī par tajā atbalstīto rekomendāciju izpildi.

ĀM atzīmēja, ka ANO pārskats ir 2006.gadā izveidots īpašs ANO mehānisms regulārai cilvēktiesību situācijas izvērtēšanai visās ANO dalībvalstīs. Atšķirībā no ierastajiem ANO konvenciju īstenošanas uzraudzības mehānismiem, pārskata ietvaros valsts cilvēktiesību situācijas izvērtēšanu veic nevis ekspertu komisija, bet gan ANO dalībvalstis.

Saskaņā ar ANO Cilvēktiesību padomes noteikto kārtību, valsts sākumā prezentē savu nacionālo ziņojumu un pēc tam seko diskusija. Diskusijas laikā valsts sniedz atbildes uz citu ANO dalībvalstu jautājumiem, kā arī uzklausa to rekomendācijas. Rekomendācijas nav juridiski saistošas, tomēr par atbalstīto rekomendāciju izpildi valstij ir jāsniedz informācija nākamajā pārskata ciklā.

Diskusijā par Latvijas ziņojumu iesaistījās 87 ANO dalībvalstis, un Latvija saņēma kopumā 258 rekomendācijas. Atzinīgi novērtējot paveikto, īpaši tika atzīmēta Latvijas pirmā Nacionālā rīcības plāna ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, mieru un drošību pieņemšana. Dalībvalstis novērtēja arī 2019. gadā pieņemto likumu par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem, kas no 2020.gada paredz automātisku pilsonības piešķiršanu jaundzimušajiem bērniem nepilsoņu ģimenēs.

ĀM pavēstīja, ka galvenie rekomendācijās skartie jautājumi ir aicinājums Latvijai pievienoties vairākiem starptautiskiem cilvēktiesību aizsardzības instrumentiem, tai skaitā Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ratificēšana. Tāpat Latvijai vajadzētu turpināt izskaust vardarbību ģimenē, vardarbību pret sievietēm un bērniem, naida noziegumus un visa veida diskrimināciju. ANO dalībvalstis rekomendējušas uzlabot personu ar invaliditāti tiesību nodrošināšanu, tai skaitā uzlabojot izglītības pieejamību. Tāpat Latvijai vajadzētu apkarot cilvēktirdzniecību un turpināt veicināt dzimumu līdztiesību un mazināt algu atšķirību starp sievietēm un vīriešiem.

1 komentārs