Vienojas par risinājumiem burāšanas sporta centra saglabāšanai Ķīšezera krastā

Pievienot komentāru
Vienojas par risinājumiem burāšanas sporta centra saglabāšanai Ķīšezera krastā

Ceturtdien panākta vienošanās par burāšanas sporta centra saglabāšanu un attīstību Ķīšezera krastā, kā īstermiņa risinājumu izvēloties priekšlikumu Latvijas Zēģelētāju savienībai nodot bezatlīdzības lietošanā teritoriju Ķīšezera krastā.

Kā pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktors Edgars Severs, īstermiņa risinājums paredz līguma noslēgšanu starp SIA “porta centrs Mežaparks un savienību, lai tai bezatlīdzības lietošanā nodotu teritoriju, kurā atrodas burāšanas bāze.

Īstermiņa risinājums nepieciešams sporta veida nepārtrauktības nodrošināšanai laikā, kamēr tiks īstenots ilgtermiņa risinājums. Severs skaidroja, ka ilgtermiņa risinājums paredz īstenot izsoli par minētā zemesgabala apsaimniekošanu, teritoriju paredzot tieši sporta veida attīstībai. Izsole tiktu rīkota atbilstoši Zēģelētāju savienības izstrādātajam nolikumam par sporta veida attīstību.

Kā norādīja Latvijas Zēģelētāju savienības ģenerālsekretārs Oskars Krūze, uz sanāksmē panāktajiem risinājumiem patlaban viņš raugās ar “piesardzīgu optimismu”, jo par reāliem nosacījumiem varēs spriest vien tad, kad būs izstrādāti juridiskie dokumenti.

Krūze gan norādīja, ka būtu svarīgi, lai teritorijā Ķīšezera krastā turpinātu darboties burāšanas klubs 360, tomēr tādā formā, kā tas bijis līdz šim, tas, visticamāk, vairs nevarēs pastāvēt. Krūze skaidroja, ka kluba intereses nevar tikt skatītas atrauti, jo tieši klubs līdz šim nodrošināja treniņu apstākļus, savukārt savienība pagaidām piesardzīgi raugās uz iespējām īsā laikā pārņemt un nodrošināt visas kluba funkcijas.

Severs sacīja, ka šodien sanāksmē interesi par dalību izsolē izrādīja arī līdzšinējie teritorijas nomnieki burāšanas klubs 360, ar kuriem patlaban līgums netika pagarināts.

Sanāksmes dalībnieki, kuru vidū bija Izglītības un zinātnes ministrijas, SIA Sporta centrs Mežaparks, Latvijas Zēģelētāju savienības, burāšanas kluba 360 pārstāvji, vienojās, ka minētajā teritorijā “bija, ir un būs” burāšanas sports.

Paredzēts, ka līdz 22.jūlijam SIA Sporta centrs Mežaparks jāiesniedz saskaņošanai ministrijā līguma projekts starp Mežaparku un Latvijas Zēģelētāju savienību par teritorijas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Savukārt tad mēneša laikā būs jāsagatavo nomas tiesību izsoles līgums.