Vai prēmijas par izciliem sasniegumiem turpmāk saņems tikai olimpisko sporta veidu pārstāvji?

0 Komentāru
Vai prēmijas par izciliem sasniegumiem turpmāk saņems tikai olimpisko sporta veidu pārstāvji?
Foto: F64

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā turpmāk būtu maksājamas tikai olimpisko sporta veidu olimpiskajās disciplīnās un paraolimpiskā sporta paraolimpiskajos sporta veidos un disciplīnās, šādas izmaiņas naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanā rosina Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Pārmaiņu mērķis ir noteikt jaunu kārtību, kādā Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam un attiecīgajām sporta federācijām piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un nosaka naudas balvu apmēru.

IZM skaidroja, ka kopš vienotas naudas balvu piešķiršanas sistēmas ieviešanas 1997.gadā būtiski mainījies sporta nozares finansēšanas modelis – valsts sniedz būtiski lielāku atbalstu sportistu sagatavošanai un dalībai augstākā līmeņa sporta sacensībās, turklāt sportistu un komandu sporta spēļu izlašu sasniegumi tiek ņemti vērā, aprēķinot piešķiramā valsts finansējuma apmēru gan konkrētam sportistam un viņa treneriem (individuālo sporta veidu gadījumā), gan attiecīgajai sporta federācijai.

Lai gan saskaņā ar Sporta likumu naudas balvas var piešķirt tikai par izciliem sasniegumiem sportā, patlaban spēkā esošais normatīvais regulējums un sasniegumi, par kuriem Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas, sniedz maldīgu priekšstatu par to, kas Latvijā tiek uzskatīti par izciliem sasniegumiem sportā.

IZM ieskatā naudas balvu sistēmai ir jābūt motivējošai izcilu sasniegumu gūšanai attiecīgās sezonas un visa olimpiskā cikla nozīmīgākajās sporta sacensībās – Olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātā.

Ierobežotu finanšu resursu apstākļos ir jānosaka prioritātes, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu pieejamo valsts budžeta līdzekļu izmantošanu tam paredzētam mērķim. Līdz ar to izmaiņu pamatā ir sporta nozares vienošanās par naudas balvu piešķiršanas kritēriju būtisku paaugstināšanu, kā arī nepieciešamība sniegt sabiedrībai skaidru signālu, kas ir izcili sasniegumi sportā, skaidroja IZM.

Izmaiņas paredz paaugstināt naudas balvu piešķiršanas kritērijus, samazinot sacensību kategorijas, par kurām var tikt piešķirtas naudas balvas. Tāpat naudas balvas rosināts piešķirt tikai olimpisko sporta veidu olimpiskajām disciplīnām un paraolimpiskā sporta paraolimpiskajiem sporta veidiem un disciplīnām.

Vienlaikus izmaiņas paredzētu arī to, ka naudas balvas paredzētu tikai par sasniegumiem pieaugušo konkurencē, kā arī tiktu pārskatīti naudas balvu maksimālie apmēri, diferencējot tos atbilstoši izcīnītai vietai un sasnieguma nozīmīgumam.

Piemēram, par uzvaru Olimpiskajās spēlēs individuālajos sporta veidos sportisti varētu saņemt 100 000 eiro. Sudraba ieguvēji varētu pretendēt uz 75 000 eiro, bet bronzas medaļas īpašnieki – uz 50 000 eiro naudas balvām. Prēmijas saņemtu arī 4.-6.vietas ieguvēji attiecīgi 30 000, 20 000 un 10 000 eiro apmērā. Komandu sportā Olimpiskajās spēlēs naudas balvu apmērs būtu trīs reizes lielāks nekā individuālajās disciplīnās.

Naudas balvas sportistiem paraolimpiskajās sacensībās izmaiņu rezultātā paredzētas 50% apmērā no olimpisko sporta veidu naudas balvu apmēra attiecīgajā sacensību kategorijā, savukārt otri 50% būtu piešķirami Latvijas Paralimpiskajai komiteja paraolimpiskā sporta attīstībai. Tāpat rosināts no 0,75 līdz 0,4 samazināt koeficientu individuālo sporta veidu komandu dalībnieka naudas balvas apmēra noteikšanai, ja komandā ir pieci vai vairāk sportisti.

Izmaiņās paredzētas tiesības izņēmuma gadījumā pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma un Latvijas Nacionālās sporta padomes atbalsta piešķirt naudas balvu (līdz 30 000 eiro) sportistam (attiecīgi 50% apmērā arī treneriem un sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem) par sasniegumiem, kuriem ir būtiska ietekme uz Latvijas pozitīvu starptautiskās atpazīstamības veicināšanu (attiecināms uz sasniegumiem, par kuriem nav paredzētas naudas balvas saskaņā ar vispārējo kārtību). Šajā gadījumā tiktu vērtēta konkrētā sasnieguma starptautiskā rezonanse, tostarp publicitāte starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos.

Papildus paredzēts atrunāt gadījumus, ja sportistam astoņu gadu laikā pēc sasnieguma izcīnīšanas/naudas balvas saņemšanas konstatēta dopinga vielu klātbūtne organismā un stājas spēkā starptautiskās sporta organizācijas lēmums par rezultāta anulēšanu, vai, ja stājas spēkā spriedums krimināllietā par manipulācijām ar sporta sacensībām vai ar manipulācijām saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem, tad naudas balva pilnā apmērā atmaksājama valsts budžetā. Tāpat paredzēts atrunāt gadījumus, kādā sportists var pretendēt uz naudas balvu vai augstāku naudas balvu, ja kāda sportista rezultāts tiek anulēts saistībā ar antidopinga noteikumu pārkāpumu vai manipulācijām ar sporta sacensībām.

Naudas balvas turpmāk paredzēts piešķirt tikai par sasniegumiem Olimpiskās spēlēs (1.-6.vieta), Paraolimpiskās spēlēs (1.-6.vieta), Pasaules čempionātos olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos (1.-3.vieta), Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos, ja ir seši vai vairāk posmi (gados, kuros nenotiek Olimpiskās spēles/Paraolimpiskās spēles) (1.-3.vieta), kā arī Eiropas čempionātos gados, kuros nenotiek Olimpiskās spēles, olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos (1.-3.vieta).

0 Komentāru