Juris Savickis arī turpmākos četrus gadus būs Latvijas Tenisa savienības prezidents

0 Komentāru
Juris Savickis arī turpmākos četrus gadus būs Latvijas Tenisa savienības prezidents

Juris Savickis arī turpmākos četrus gadus vadīs Latvijas Tenisa savienību. Vakar Latvijas Tenisa savienības biedru kopsapulcē Savicki atkārtoti ievēlēja par organizācijas prezidentu. Šo amatu viņš ieņem jau 20 gadus.

Otrdien viesnīcā “Riga Islande Hotel” notika Latvijas tenisa savienības kārtējā biedru kopsapulce, kuras dienas kārtības galvenie jautājumi bija LTS vadības atskaite par paveikto, kā arī LTS vadības un struktūrvienības vadītāju vēlēšanas.

LTS prezidents Juris Savickis sniedza plašu un detalizētu atskaiti par paveikto atskaites periodā. LTS ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks atskaiti par paveikto papildināja ar galveno darbu pārskatu, ko LTS plāno turpmākajos gados. Komisiju vadītāji sniedza atskaiti par savu komisiju darbu un informēja LTS biedrus par sasniegtajiem rezultātiem savu atbildību sfērās.

Kongresā piedalījās 35 no 56 reģistrētajiem biedriem, kas nozīmē, ka kongresā piedalījās lemttiesīgs kvorums. Pēc ziņojumiem norisinājās Latvijas Tenisa savienības valdes priekšsēdētāja (prezidenta), viceprezidentu, valdes locekļu, darba komisiju vadītāju un revīzijas komisijas vēlēšanas.

Juris Savickis
LTS prezidents

Nedrīkstam apstāties pie sasniegtā, mūsu mērķi ir lieli, un to pierāda sportistu izcilie panākumi, kuru pamatā ir neatlaidība un smags darbs. Nākotne ir atkarīga no mūsu jaunatnes, kas aktīvi jāiesaista sportā, attīstot jauniešu talantus un potenciālu, kā arī padarot tenisu par sirdslietu. Mūs gaida mērķtiecīgs un neatlaidīgs darbs, lai nākotnē mēs sadzirdētu arvien jaunus izcilu Latvijas tenisistu vārdus.

Par viceprezidentiem tika ievēlēti Ivars Godmanis un Andris Ameriks, bet par valdes locekļiem – Kārlis Lejnieks, Anna Barinova, Osvalds Sausverds, Zigmārs Priede, Ainārs Ozols, Egils Valeinis, Elans Strazdiņš un Andrejs Bukins.

0 Komentāru