Zemes iegāde: kas jāzina potenciāliem pircējiem?

0 Komentāru
Zemes iegāde: kas jāzina potenciāliem pircējiem?
Unsplash.com

Pirkt zemi – tas ir tikpat atbildīgi, kā pirkt mājokli. Zeme nav vienkārši teritorijas gabals, kas neatšķiras no cita līdzīga gabala kaimiņnovadā. Taču liela potenciālu pircēju daļa neaizdomājas par visām niansēm, kas saistītas ar zemes pirkšanu: īpašuma izvērtēšanu, dokumentu noformēšanu, izmaksām utt. Rezultātā tikai pēc darījuma noslēgšanas atklājas zemūdens akmeņi, kas var novest pircēju pie lieliem finansiāliem zaudējumiem. Lai tā nenotiktu arī ar Jums, iepazīstieties ar speciālistu padomiem zemes pirkšanā!

1. Zemes izvērtēšana – ne tikai vizuālā apskate

Zemesgabala izvērtēšana notiek tikai un vienīgi klātienē – zemes plāni, fotogrāfijas un citi līdzīgi materiāli nekad nesniedz pilnu informāciju par teritoriju. Atbraucot uz vietas, jāizvērtē:

 • piebraucamie ceļi;
 • esošā infrastruktūra;
 • elektrības pieslēgums un citas komunikācijas;
 • meliorācijas sistēmas;
 • meža stādu apjoms un kvalitāte (ja plānots pirkt meža zemi);
 • īpašuma līdzšinējo lietošanas mērķi;
 • apkārtējo infrastruktūru.

Kāpēc tērēt laiku tik detalizētai apskatei? Jo šķietami atraktīvs zemesgabals var izrādīties nepiemērots Jūsu vēlmēm – piemēram, tam var būt nepieciešama dārga elektrības pieslēgšana, tas var būt pakļauts appludināšanas riskam, kā arī var būt kaimiņos ar sporta trasi, lidlauku vai rūpniecisko zemi. Svarīgi uzzināt šo informāciju pirms līguma parakstīšanas, it īpaši, ja pirkumam nepieciešams aizdevums pret zemes ķīlu.

Tāpat vērts iegriezties vietējā pašvaldībā, lai noskaidrotu tās plānus attiecībā uz apkārtējās teritorijas attīstīšanu. Iespējams, blakus noskatītajam īpašumam paredzēts būvēt vērienīgu objektu, kas arī ietekmēs zemes vērtību un tuprmākās izmantošanas iespējas.

Foto: Unsplash.com

2. Juridiskās pārbaudes – obligātā darījuma daļa

Skatoties no juridiskā viedokļa, lauksaimniecības zemes iegāde lielā mērā ir līdzīga mājokļa iegādei, taču te ir savas nianses. Pirms slēgt darījumu ar īpašuma pārdevēju, pircējam jānoskaidro:

 • vai īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā;
 • vai uz īpašumu nav noformēts aizdevums pret zemes ķīlu;
 • vai īpašumam nav nodokļu un citu maksājumu parādu;
 • vai pirkuma līgumā noteiktā kadastrālā vērtība atbilst oficiālajiem datiem;
 • vai īpašums nav laulāto kopīga manta (tas jāpārbauda, ja zemi gribat pirkt no privātpersonas);
 • vai piebraucamie ceļi neatrodas citas personas īpašumā un vai iespējams atrunāt ceļa lietošanu atbilstošajos dokumentos;
 • vai ir citas fiziskas un juridiskas personas ar pirmpirkuma tiesībām (te svarīgi zināt, ka pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības attiecībā uz visu zemesgabalu, bet, ja uz zemes teritorijas atrodas citai personai piederošā ēka, tad pirmpirkuma tiesības ir ēkas īpašniekam. Gadījumos, kad īpašums ir sadalīts domājamās daļās, pirmpirkuma tiesības ir pārējiem zemesgabala īpašniekiem).

Juridisko informāciju par zemesgabalu meklējiet Zemesgrāmatā, “Lursoft” datu bāzē un vietnēs “firmas.lv” un “latvija.lv”.

Foto: Unsplash.com

3. Darījuma noslēgšana – nepieciešama pilna dokumentu paka

Ikviena darījuma stūrakmens ir līguma sastādīšana. Meža vai lauksaimniecības zemes pārdošana prasa individuālu pieeju, tāpēc ne vienmēr līdzēs internetā pieejami tipveida līgumu paraugi. Ja līguma noformēšana izrādās pārāk laikietilpīga, lietderīgi ir noslēgt sākotnējo rokas naudas līgumu, kas dos zināmu drošību abām pusēm.

Nākamais posms zemes iegādē ir nostiprinājuma lūguma sagatavošana iesniegšanai Zemesgrāmatā. Šo dokumentu sagatavo notārs, tāpēc te jērēķinās ar papildu izmaksām.

Beidzot, ja īpašuma pirkšanai ir nepieciešams aizdevums pret zemes ķīlu, pircējam būs nepieciešama bankas vai nebanku aizdevēja piekrišana darījuma finansēšanai. Savukārt, ja zemesgabals jau ir ar ķīlas apgrūtinājumu, pārdevējam jāsaņem kreditējošās iestādes piekrišana īpašumu atsavināt.

4. Īpašuma ierakstīšana Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā jāiesniedz: pirkuma līguma oriģināls, nostiprinājuma lūgums un nodevu maksājumu apliecinoši dokumenti. Ja pircējs vai pārdevējs darbojas ar pilnvaru, tad jāiesniedz arī pilnvaras oriģināls vai notariāli apliecināta kopija.

Nevajadzētu aizmirst arī par personām vai institūcijām ar pirmpirkuma tiesībām. Ja tās netiek izmantotas, tad Zemesgrāmatā jāiesniedz šīs personas/institūcijas atteikums. Ja īpašumam ir aizliegums par labu bankai vai trešajai personai, pirkuma reģistrēšanai būs nepieciešama šīs personas vai puses rakstiskā piekrišana.

Vēl viens aspekts, ko vajadzētu paturēt prātā, ir pircēja juridiskās tiesības uz zemes iegādi. Piemēram, Latvijas nepilsoņiem te noteikti zināmi ierobežojumi, un pirkuma noformēšanai ir nepieciešama pašvaldības piekrišana. Svarīgi saņemt pārdošanas piekrišanu no pārdevēja laulātā, ja vien nav pieejami dokumentāli pierādījumi tam, ka zemesgabals ir atsevišķa manta.

Foto: Unsplash.com

5. Izdevumi

Lauksaimniecības zemes cenas nav vienīgais faktors, kas ietekmē darījuma izmaksas. Jārēķinās arī ar dažādām nodevām:

 • valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā ir 2% no nekustamā īpašuma pirkuma līgumā norādītās summas vai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Ja summas atšķiras, nodevu parasti skaitā no lielākās.
 • kancelejas nodevas apmēru nosaka Zemesgrāmatu likuma 107. pants un notāra atlīdzību, nosaka MK noteikumi Nr. 737.

Pie izdevumiem itin bieži nākas pieskaitīt arī aizdevuma izmaksas, ja zemes iegādei noformē kredītu.

Pirkt vai tomēr ne?

Potenciāli lielas izmaksas var atturēt no zemes iegādes, taču te jāizvērtē visi darījuma plusi un mīnusi, ieskaitot zemes izmantošanu kā kapitālu. Piemēram, jauniegādāto zemesgabalu var izmantot kā ķīlu lauksaimniecības tehnikas un izejmateriālu iegādei, kas vēlāk palīdzēs gūt no zemes lielāku peļņu.

Latvijā lauksaimnieki var izmantot specializētos kredītus pret zemes ķīlu, kas ir pielāgoti tieši zemnieku darba specifikai. Dažas kredītiestādes, piemēram, Lande.lv, piedāvā noformēt līgumu arī attālināti, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus elektroniski.

Vairāk informācijas par aizdevumiem pret zemes ķīlu meklējiet Lande.lv mājaslapā!

0 Komentāru