Profesionālā izglītība ar pievienoto vērtību un vīziju nākotnei

1 komentārs
Profesionālā izglītība ar pievienoto vērtību un vīziju nākotnei
PUBLICITĀTES FOTO

Jauniešu vīzijā par vasaru reti ietilpst galvas lauzīšana par nākotnes plāniem un karjeras izvēlēm, tomēr daļai skolēnu tā ir realitāte. Turpināt mācības vidusskolā vai izvēlēties profesionālās izglītības iestādi, kuru absolvējot tiks iegūta klasifikācija kādā noteiktā profesijā? Izvēle jau tā nav viegla, turklāt tiem, kuru lēmums krīt par labu profesionālajai vidusskolai, jāspēj skatīties pāri sabiedrībā valdošajiem mītiem, kas ar to saistīti.

Mītiem apvītā profesionālā izglītība

Lai gan liela daļa devītās klases absolventu kā savu pirmo izvēli neapsver mācību turpināšanu profesionālās izglītības iestādē, kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2020./2021. mācību gadā profesionālo pamata un vidējo izglītību izvēlējušies apgūt par 3,6% vairāk skolēnu nekā pirms gada. Tas nozīmē, ka izvēle par labu profesionālajai izglītībai aug. Kāpēc līdz šim interese par profesionālās izglītības iestādēm bijusi salīdzinoši maza? Iespējams, priekšstati par to iesakņojušies mītos par šo skolu piedāvāto mācību kvalitāti. Specializācija noteiktā jomā nereti tiek saistīta ar vājāku vispārizglītojošo priekšmetu apguvi, kas nav patiesība. Turklāt sabiedrības uzskatos profesionālās vidusskolas nereti asociējas ar novecojušām mācību programmām, kas būtu bijušas aktuālas pirms 20 gadiem. Tomēr liela daļa šo izglītības iestāžu pierāda pretējo, piedāvājot mūsdienīgas un aktuālas mācību programmas. Šogad ar spēcīgu debiju profesionālo vidusskolu rindas papildina arī pavisam jauna un unikāla mācību iestāde – Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

Oskara Kalpaka vidusskola – vai tikai topošajiem karavīriem?

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kurā 9. klašu absolventiem ir iespēja iegūt jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju. Mācību iestāde ir izveidota ar mērķi veidot pamatīgu zināšanu un iemaņu bāzi, kas skolas absolventiem noderēs gan savu dzīvi saistot ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan turpinot studijas jebkurā citā augstākās izglītības iestādē, jo vidusskolas absolvēšana neuzliek obligātu pienākumu kļūt par profesionālu karavīru.

Skolas mācību programmu ir izstrādājusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Tās mērķis ir attīstīt savus audzēkņus kā inteliģentas un godprātīgas personības ar līderu dotībām, psiholoģisku noturību, atbildības sajūtu un attīstītām fiziskajām spējām, kas noderēs gan profesionālajā jomā, gan tālākajā dzīvē. Pamatā programma ir orientēta uz eksaktajiem mācību priekšmetiem – matemātiku, fiziku, ķīmiju, kā arī militāro pamatprasmju un vērtību attīstīšanu. Tāpat topošajiem speciālistiem būs iespēja apgūt tādus mūsdienīgus un unikālu mācību priekšmetus kā robotika, kiberdrošība un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas aizsardzības nozarē kļūst aizvien aktuālākas.

Foto: PUBLICITĀTES FOTO

Mācības ar pievienoto vērtību un vīzija nākotnei

Lai padarītu mācības aizraujošākas un ļautu skolēniem izmantot iegūtās zināšanas reālu situāciju risināšanā, to apguve ir veidota pēc ”piedzīvojuma” principa. Tas nozīmē, ka, līdzās vispārējās izglītības apgūšanai, jaunieši piedalīsies lauka kaujas iemaņu apguvē un dažādās nometnēs, kā arī dosies pārgājienos. Mācības ir paredzētas, lai palīdzētu attīstīt arī individuālās īpašības – atbildību, pašdisciplīnu, neatlaidību, pašapziņu, iniciatīvu un radošumu.

Tāpat kā citas profesionālās izglītības iestādes, arī Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola saviem audzēkņiem nodrošina dažādas priekšrocības – stipendija mācību laikā, bezmaksas ēdināšana četras reizes dienā, bezmaksas dienesta viesnīca un veselības aprūpe ir tikai daļa no tām. Lai gan studijas militārajā jomā pēc skolas beigšanas nav obligāta prasība, apgūtās iemaņas ļauj turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), kā arī ārvalstu militārajās mācību iestādēs. Turklāt iestājoties NAA tiks ieskaitīti vairāki mācību posmi, kas ievērojami saīsinās mācību laiku. Tāpat skolas absolventi var uzsākt militāro karjeru Nacionālajos bruņotajos spēkos vai turpināt studijas jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Kā iestāties?

Mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā 9. klases absolventi var pieteikties līdz 2021. gada 30. jūlijam. Plašāka informācija par mācībām un pieteikšanās dokumenti ir pieejami Aizsardzības ministrijas mājaslapā https://www.mod.gov.lv/lv/kalpakaskola

Papildu informācija

Foto: PUBLICITĀTES FOTO

1 komentārs