Kāda ir atšķirība starp tulkošanu un lokalizāciju?

0 Komentāru
Kāda ir atšķirība starp tulkošanu un lokalizāciju?
Leonardo Toshiro, Unsplash.com

Vai meklējot tulkošanas pakalpojumu nodrošinātāju esi aizdomājies, kas īsti nepieciešams – tulkošana vai lokalizēšana? Kāda ir atšķirība starp šiem diviem pakalpojumiem? Šajā rakstā uzzināsi plašāk par tulkošanas un lokalizēšanas atšķirībām un līdzībām!

Nedaudz no vēstures

Jau vairākus gadsimtus pazīstam tulkošanu dažādās formās, bet lokalizācija kļuvusi populāra vien aptuveni 1980 gados, kad aizvien pieprasītāks kļuva saturs digitālā formātā un sasniegt auditorijas ārvalstīs kļuva vieglāk, pateicoties internetam.

Kopš tā laika abas metodes – tulkošana un lokalizācija pastāvējušas paralēli, viena otru papildinot.

Galvenās atšķirības un pielietojums

Būtībā tulkošana tekstu tiešā veidā pielāgo, lai tas būtu saprotams citā valodā, kamēr lokalizācija tekstu pārveido, pielāgojot to mērķa valodas specifikai, kultūrai un patērētāju priekšstatiem. Līdz ar to tulkošana vairāk piemērota dažādiem dokumentiem, ikdienas saziņai, piemēram, e-pastā, tehniskiem tekstiem, instrukcijām un citiem līdzīga veida materiāliem. Savukārt lokalizācija ir kritiski svarīga e-komercijā, piemēram, mājaslapu un internetveikalu veidošanā, dažādu mārketinga materiālu izstrādē, kā arī mobilo lietotņu pielāgošanai.

Lokalizācijas pozitīvie aspekti

Lokalizācija ir svarīga, virzot produktu ārvalstu tirgū, un nereti tiek uzskatīta par vienu no būtiskākajiem faktoriem uzņēmuma rentabilitātes un izaugsmes nodrošināšanā. Lokalizācija palīdz uzņēmumam tikt ievērotam, izcelties konkurentu vidū un veidot dialogu ar vietējiem patērētājiem viņu ierastajā manierē. Profesionāla lokalizācija veicina kultūras un citu barjeru nojaukšanu, veiksmīgi uzrunā vietējo auditoriju, kā arī padara produktu iederīgu lokālajā tirgū.

Satura lokalizācija sevī paredz nosacītus divus soļus, no kuriem viens ir teksta tulkojums, bet otrs – satura pielāgošana mērķa valodas specifikai. Kā to saprast? Piemēram, ja vēlaties lokalizēt sava uzņēmuma reklāmu, kuras sauklis ietver izteicienu ”tables have turned”, tiešā tulkojumā iegūsiet reklāmas saukli, kurā iekļauts latviešu valodā neierasts teksts, proti ”galdi ir griezušies”. Bet lokalizējot reklāmas tekstu iegūsiet daudz veiksmīgāku un skaidrāku, valodai un kultūrai pielāgotu saukli.

Lokalizācija ļauj arī laikus izvairīties no kulturālām atšķirībām, pielāgojot ne vien saturu, bet arī produkta pozicionējumu tā, kā to sagaida konkrētās valodas lietotāji. Bet īpaši svarīga mūsdienās ir tieši mājaslapu lokalizācija e-komercijā. Bieži vien interneta veikali tiek izveidoti vairākās valodās, bet balstīti vienā dizaina risinājumā, lai saglabātu nemainīgu zīmola tēlu. Šādā gadījumā arī dizaina izkārtojums bieži vien ir jāpielāgo. Piemēram, gadījumos, kad kādai interneta veikala ”pogai” ir konkrēts izmērs, ir jādomā radoši, kā lokalizējot saturu tajā ietilpināt garāku tekstu, kā paredzēts, vai tieši pretēji – mazliet mainīt dizaina izkārtojumu, lai teksts ”nekarātos” pāri pogas robežām.

Foto: Edho Pratama, Unsplash.com

Tulkošanas priekšrocības

Tulkošana galvenokārt ir precīza oriģinālteksta atveide citā valodā. Līdz ar to tieši tulkošana ir būtiska atveidojot citā valodā dažādus dokumentus, tehnisko informāciju, instrukcijas – tā nepieļauj pat nelielas interpretācijas, bet pasniedz oriģinālo tekstu mērķa valodā. Dokumentu tulkošanas pakalpojumi biežāk tiek izmantoti arī gadījumos, ja jātulko dažādi Eiropas Savienības izdotie dokumenti.

Linearis Translations ir pieredzes bagāts tulkošanas birojs Rīgā. Ja tomēr nevariet izlemt, vai Jums nepieciešami tulkošanas vai lokalizācijas pakalpojumi – uzņēmuma pieredzējušie darbinieki varēs ieteikt piemērotāko metodi tieši Jūsu vajadzībām!
0 Komentāru