CSP turpina aptaujāt iedzīvotājus par saskarsmi ar nevēlamu rīcību

0 Komentāru
CSP turpina aptaujāt iedzīvotājus par saskarsmi ar nevēlamu rīcību

Nav datu, nav rīcības!

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) turpina iedzīvotāju aptauju par personisko drošību un saskarsmi ar nevēlamu rīcību darbavietā, sabiedrībā, partnerattiecībās, ģimenē un bērnībā. Šāda aptauja notiek pirmo reizi Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Iegūtie dati palīdzēs radīt izpratni par vardarbības veidiem un izstrādāt atbalsta mehānismus, lai mazinātu vardarbības izplatību Latvijā.

29. augustā noslēdzās aptaujas pirmā kārta internetā, un iespēju tiešsaistē aizpildīt anketu izmantoja 7,5 % uzrunāto respondentu. Visaktīvāk interneta aptaujā iesaistījās iedzīvotāji vecuma grupā no 45 līdz 60 gadiem – 40 % no anketu aizpildījušo skaita. Lielāko daļu jeb 73 % no pabeigtajām atbildēm sniedza sievietes.

Otrajā kārtā – līdz 2022. gada 10. janvārim notiks intervijas

Tiem respondentiem, kas nepaguva aizpildīt anketu internetā, zvanīs CSP intervētājs un aptaujas jautājumus uzdos pa tālruni. Intervēšana turpināsies līdz 2022. gada 10. janvārim.

Intervētāja identitāti var pārbaudīt CSP tīmekļa vietnē vai pa bezmaksas tālruni 80008811. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā, un CSP garantē iesniegto atbilžu konfidencialitāti.

Aptaujā iekļauti 11,5 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem, aptverot visus Latvijas reģionus.

0 Komentāru