Otrdiena, 19. oktobris

Leonīds, Leonīda

Iet uz sadaļu:
Seko mums:

Projekts uzņēmējiem

Pieredze ir bagātība

Tava uzņēmuma pieredze ir bagātība ne tikai tev. Arī citus tā var iedvesmot lielām lietām. Dalies pieredzē un iespējams tieši Tavs uzņēmums saņems finansējumu jaunu ideju īstenošanai un individuālas ekspertu konsultācijas Tava biznesa attīstībai.

Konkurss ir noslēdzies

Apsveicam uzvarētājus!

Uzņēmuma pieteikuma anketa projektam

Pieredze ir bagātība

Galveno balvu - 5000 EUR un Ekspertu individuālās konsultācijas, izcīnīja uzņēmums SIA "Beloved Boards"

Skatītāju simpātiju balvu- 1000 EUR, izcīnīja uzņēmums SIA "Beloved Boards"

Projekta «Pieredze ir bagātība»
fināla pasākums un balvu pasniegšana

ATKLĀTĀ KONKURSA "PIEREDZE IR BAGĀTĪBA" NOLIKUMS

AS Swedbank (reģ. Nr. 40003074764, Rīga, Balasta dambis 15, LV-1048), turpmāk tekstā – “Banka”, sadarbībā ar SIA All Media Latvia (reģ. Nr. 40103065880, Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021), turpmāk tekstā – SIA All Media Latvia (abi kopā – “Organizatori”), rīko atklāto konkursu ar mērķi aicināt uzņēmējus, dalīties ar citiem uzņēmējiem noderīgā pieredzē – kā veiksmīgi izveidojuši biznesu, kādas grūtības radušās, uzsākot uzņēmējdarbību, un kā šīs grūtības veiksmīgi pārvarētas – tādējādi iedvesmojot citus uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.

Šis Nolikums tiek izmantots Konkursa “Pieredze ir bagātība” norisei. Nolikums ir pieejams visām ieinteresētajām personām, kas pretendē uz dalību minētajā Konkursā. Nolikums ir publicēts Konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē www.pieredze.lv.

 • Nolikumā izmantotie jēdzieni
  • Banka – finansiālais Konkursa atbalstītājs, kas iesaistās Konkursa organizēšanā (t.sk. dalībnieku vērtēšanā un atlasē, ekspertu konsultāciju nodrošināšanā konkursa uzvarētājam u.c.) un ar ieguldījumu konkursa balvu fondā un dalību Konkursa žūrijā.
  • Informatīvais atbalstītājs jeb SIA All Media Latvia – nodrošina Konkursa norises informatīvo atspoguļojumu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.
  • Vērtēšanas komisija – ekspertu grupa, kas vērtē dalībnieku Konkursa 1. un 2. kārtā iesniegtos darbus.
  • Žūrijas komisija – Bankas ekspertu grupa, kas vērtē 8 (astoņu) uzņēmumu, Konkursa finālistu, prezentācijas.
 • Konkursa mērķi un uzdevumi
  • Sekmēt Latvijas uzņēmējdarbības attīstību, iedvesmojot sabiedrību uzņēmējdarbības uzsākšanai.
  • Aicināt uzņēmējus dalīties pieredzē, kā veiksmīgi izveidot biznesu, kādas grūtības var rasties, uzsākot uzņēmējdarbību, un kā šīs grūtības veiksmīgi pārvarēt, tādējādi iedvesmojot citus uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
  • Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot finansiālo un ekspertu atbalstu (1. vietas ieguvējam) veiksmīgai uzņēmuma attīstībai.
  • Veicināt konkursa finālistu (8 uzņēmumu) atpazīstamību un publicitāti.
 • Pretendenti
  • Pieteikumu Konkursam var iesniegt komersanti, kuri ir:
   • juridiski apstiprināti uzņēmuma pārstāvji;
   • Latvijā reģistrēti uzņēmumi.
  • Konkursā nedrīkst piedalīties:
   • uzņēmumi, kuriem VID publiskojamā datubāzē ir uzrādīti nodokļu parādi;
   • valsts un pašvaldību uzņēmumi;
   • Bankas vai Informatīvā atbalstītāja darbinieki, to komersanti vai to darbinieki, kas ieņem amatus komercsabiedrībā un tās pārvaldes institūcijās.
 • Balvas
  • Konkursa uzvarētājs saņem naudas balvu 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro un nulle centu), kā arī pēc uzvarētāja izvēles 3 individuālās ekspertu konsultācijas.
  • Uzvarētājam ir iespēja izvēlēties 3 dažādas tēmas (skatīt Tabulu Nr. 1) kādā no turpmāk minētajām jomām, to saskaņojot ar Organizatoru.
  • Jomas Tēmas
   SUPERVĪZIJA

   “Supervīzija”
   Kas ir supervīzija, kā tā strādā ne tikai ar cilvēka sagatavošanu mērķa sasniegšanai tuvākajā laikā, bet arī palīdz paraudzīties uz sevi plašākā dzīves un darba kontekstā. Praktiska supervīzija ar ekspertu, ar kuras palīdzību apzināsiet tos savus attieksmes un pārliecības mezglus, kas kavē attīstību un ir rīcības un izvēļu pamatā.

   PĀRDOŠANA

   “Pārdošanas saruna un argumentācija”
   Kā veidot pārdošanas piedāvājumu un to efektīvi prezentēt klientam? Kā veidot argumentētu pārdošanas sarunu pa tālruni? Ķermeņa valoda pārdošanā. Pārdošanas dialoga veidošana un praktisks treniņš ar ekspertu.

   “Kā iekļūt Baltijas tirdzniecības ķēdēs un nepazust”
   Kā iekļūt Latvijas un Baltijas tirdzniecības ķēdēs? Kas jāņem vērā, veidojot produktu iepakojumu, kas paredzēts tirdzniecības ķēdēm? Priekšstata veidošana par produktu izvietošanas veidiem un iespējām tirdzniecības vietās.

   “Produktu fotografēšana izvietošanai tiešsaistes (online) pārdošanas kanālos”
   Kā izveidot uzmanību piesaistošas produktu fotogrāfijas, kas izcelsies interneta vidē? Kā radīt produktu fotogrāfijās vēlamo noskaņo un tonalitāti? Praktisks treniņš ar ekspertu, izmantojot Jūsu produktus.

   MĀRKETINGS

   “Digitālā mārketinga plānošana un stratēģijas veidošana”
   Detalizēta digitālo mārketinga kanālu analīze Jūsu uzņēmumam. Praktiska konsultācija, kas ietver reālas digitālās stratēģijas izveidi tieši Jūsu uzņēmumam.

   “Satura mārketings”
   Pirkuma ceļš, emociju veidošana, SEO draudzīgs interneta vietnes saturs. Satura un stāsta veidošana komunikāciju kanālos. Influenceru iesaiste satura veidošanā. Reāli piemēri “kā vajag” un “kā nevajag”. Praktiska satura modulēšana Jūsu uzņēmumam.

   “Sociālo tīklu vadība”
   Sociālo tīklu vērtības izpratne un to izmantošana biznesā. Facebook un Instagram efektīvas vadības principi. Mērķauditoriju izvēle un praktiski eksperimenti. Auditorijas iegūšana YouTube. Tīklu veidošana LinkedIn.

   “Mājaslapa / SEO, SEM / Google Analytics”
   Mājaslapas padziļināta analīze. Mājaslapas vēlamo uzlabojumu definēšana. Google Analytics konta iestatīšana un efektivitātes mērīšana Google Analytics. Iekšējā un ārējā SEO optimizācija. Kas ir atslēgvārdu meklēšanas biežums un kā tas ietekmē mājaslapas pozīcijas Google rezultātos? Kas ir SEM, kā šīs aktivitātes palīdz pelnīt vairāk?

   EKSPORTS

   “Eksporta attīstības tīkla veidošana”
   LTRK vai LIAA atbalsta funkciju apzināšana atbilstoši produktam vai pakalpojumam. Sadarbības un eksporta attīstības modulēšana ar LTRK vai LIAA sadarbības partneru palīdzību.

   “E-veikala attīstība un stratēģija iziešanai ārējos tirgos”
   Latvija kļuvusi par mazu? E-komercija starptautiskā arēnā. Tādu platformu kā Etsy, Shopify, Mozello u.c. piedāvātie risinājumi, kā visu paveikt pašam, neizejot no mājas.

   FINANSES

   “Uzņēmuma finanšu analīze”
   Atbildes uz jautājumiem, kas saistās ar finanšu plānošanu un ārējā finansējuma piesaisti no banku sektora. Kopā ar ekspertu tiks novērtēta esošā finanšu situācija un izveidots provizorisks nākotnes finanšu plāns.

   “Nodokļu konsultācijas”
   Nodokļu identificēšana un plānošana. Darījumu izvērtēšana starp Latvijā un ārpus Latvijas reģistrētām personām. Nodokļi, kas saistīti ar fizisko personu nodarbināšanu (darba attiecībām). Iesniegumu, nodokļu pārskatu un deklarāciju sagatavošana iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā; ko ņemt vērā? Nodokļu riska izvērtēšana.

   “Investīciju piesaiste”
   ES fondi un ALTUM programmu piedāvātās iespējas. Finansējuma piesaiste dalībai izstādēs, konferencēs un ārvalstu vizītēs. Lokālo un ārvalstu investoru piesaiste.

   CILVĒKRESURSU VADĪBA

   “Līderība un komandas motivācija”
   Kā veiksmīgi vadīt sevi un darbiniekus pretī veiksmīgiem biznesa rezultātiem. Motivācijas spēks jeb Kas „ceļ spārnos”. Kā izpaužas motivācija, kā to radīt un paaugstināt?

  • Ja uzvarētājs neatrod sev vēlamo tēmu iepriekš sniegtajā tēmu sarakstā, Organizators iespēju robežās vienojas ar uzvarētāju par papildu eksperta piesaisti vēlamajā tēmā.
  • Viena eksperta konsultācija ietver 2 tikšanās reizes, kuru kopējais stundu skaits nepārsniedz 8 stundas.
  • Viens no Konkursa finālistiem saņem sabiedrības balsojuma balvu 1000 EUR (vienu tūkstoti eiro un nulle centu). Balvas ieguvēju izvēlēsies sabiedrība publiskajā balsojumā Informatīvā atbalstītāja veidotā tīmekļa vietnē www.pieredze.lv.
 • Lojalitāte un dalībnieku atbildība
  • Konkursa pretendenti, dalībnieki, finālisti un uzvarētājs apņemas:
   • ar savu darbību vai bezdarbību neaizskart citu Konkursa dalībnieku tiesības;
   • atturēties publiski paust viedokli, kas ir pretējs vai nesavienojams ar Konkursa mērķiem;
   • ir atbildīgi par Pieteikumā iesniegtās informācijas patiesumu un Konkursa nolikuma nosacījumu un procedūru ievērošanu.
  • Nepatiesas informācijas minēšana un konkurentu nomelnošana ir stingri aizliegta.
 • Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
  • Pieteikumi jāiesniedz tīmekļa vietnē www.pieredze.lv laika periodā no 05.09.2019. līdz 03.10.2019.
  • Pieteikuma veidlapa tīmekļa vietnē ir jāaizpilda latviešu valodā.
  • Pretendents automātiski saņem paziņojumu uz veidlapā norādīto kontaktinformāciju par pieteikuma iesniegšanu un visiem jaunumiem un/vai izmaiņām saistībā ar dalību Konkursā.
  • Pieteikumi, kas sūtīti uz elektronisko pastu vai drukātā formā, netiks izskatīti.
 • Konkursa dalībnieku vērtēšanas kritēriji
  • Vispārīgie atbilstības kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēta pretendentu atbilstība Konkursam, ir atrunāti Nolikuma 3. un 5. punktā.
  • Iesniegtie pieteikumi, kas neatbilst Konkursa atbilstības kritērijiem, netiek turpmāk izskatīti un vērtēti pēc atlases kritērijiem (skatīt Nolikuma 6. punktu).
  • Vērtēšanas komisija izvērtē un nosaka 8 uzņēmumus ar iedvesmojošākajiem pieredzes stāstiem atbilstoši šādiem kritērijiem:
   • finanšu rādītāji – uzņēmumam ir pozitīvi finanšu radītāji par 2018. gadu;
   • pieredze un izaugsme – uzņēmumam ir bijuši izaicinājumi (finanšu, normatīvo aktu, zināšanu, resursu u.c.), un tie veiksmīgi pārvarēti, nepadodoties un atrodot radošus un efektīvus risinājumus, kas nodrošinājis veiksmīgu uzņēmuma izaugsmi. Šis stāsts var iedvesmot un izglītot arī citus uzņēmējus Latvijā.
  • Sabiedrības vērtējums: sabiedrība tiks aicināta balsot par kādu no 8 finālistiem, izvērtējot to pieredzes videosižetus, kuri tiks publicēti Konkursa norises tīmekļa vietnē www.pieredze.lv no 05.11.2019. līdz 20.11.2019., plkst. 10:00 Balsojuma beigās uzņēmums, kas saņems visvairāk sabiedrības balsu, saņems Nolikuma 4.3. punktā minēto naudas balvu.
  • Žūrijas vērtējums: ekspertu žūrija izvērtēs 8 finālistu videosižetus, izpildīto fināla uzdevumu klātienes pasākumā (20.11.2019.) un atbildes uz žūrijas sagatavotajiem jautājumiem. Lai pieņemtu galīgo lēmumu par uzvarētāju, var tikt vērtēta arī uzņēmuma izaugsmes vīzija, līderība un komanda.
 • Konkursa uzvarētāju noteikšanas procedūra
  • Dalībnieku identifikācija un uzvarētāju noteikšana notiks četros posmos. Lēmumu pieņem Vērtēšanas komisija, žūrija un sabiedrība:
   • pirmais atlases posms – vispārīga pieteikumu izskatīšana: pieteikumus izskata Vērtēšanas komisija, kura izvērtē pieteikumu atbilstību Nolikumam. Pieteikumi, kas atbilst Konkursa Nolikumam, tiek virzīti uz Konkursa otro kārtu. Nākamās atlases kārtas dalībnieki tiek informēti rakstveidā atbilstoši to noradītajai kontaktinformācijai;
   • otrais atlases posms – padziļināta pieteikumu izskatīšana: pretendentus vērtē vērtēšanas komisija, ņemot vērā pieteikuma anketā norādīto informāciju, konkursa nolikuma kritērijus, publiski pieejamo informāciju par uzņēmumu, kā arī uzņēmuma nākotnes plānus. Vērtēšanas komisija var sazināties ar pretendentiem jautājumu gadījumā. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas iesniegtajiem rezultātiem, tiek atlasīti 8 pretendenti, kuri turpina dalību Konkursa trešajā kārtā un par to tiek informēti individuāli;
   • trešais atlases posms – balsojums internetā: pretendenti, kuri izvēlēti trešajai kārtai, piedalās publiskā interneta balsojumā tīmekļa vietnē www.pieredze.lv:
    • balsošana sākas 2019. gada 5. novembrī un beidzas 2019. gada 20. novembrī pulksten 10.00 (dienā);
    • balsot iespējams vienu reizi stundā, izmantojot sociālā tīkla Facebook.com profilu un ievērojot Nolikumā noteiktos termiņus un kārtību;
    • visi balsojumi, kas tiek saņemti pēc Nolikuma 8.1.3.1. punktā noteiktā laika, balsojumā netiek iekļauti. Atbilstoši balsojuma rezultātiem uzņēmums ar vislielāko balsu skaitu saņem balvu 1000 eiro apmērā;
    • skatītāju balsojums neizslēdz, ka balvu var iegūt arī žūrijas balvas ieguvējs;
   • ceturtais atlases posms – žūrijas vērtējums: visi 8 uzņēmumi, kas piedalījušies interneta balsojumā, tiek aicināti uz ceturto atlases posmu, kur žūrija klātienē (20.11.2019.) pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts atbilstoši nolikumā aprakstītajiem kritērijiem un pamatojoties uz žūrijas vērtējumu, kas aprakstīts 7.5. punktā. Konkursa uzvarētājs tiek nosaukts publiskā paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem (tajā skaitā var tikt komunicēts SIA All Media Latvia mediju kanālos), kā arī konkursa tīmekļa vietnē 27.11.2019.
  • Konkursa posmi un termiņi apkopoti tabulā:
  • Konkursa norise Periods
   Pieteikšanās konkursam “Pieredze ir bagātība” tīmekļa vietnē www.pieredze.lv 05.09.2019. – 03.10.2019.
   Pirmais atlases posms – pieteikumu izskatīšana 04.10.2019. – 07.10.2019.
   Otrais atlases posms – pretendentu intervijas ar ekspertiem un TOP 8 finālistu paziņošana 08.10.2019. – 15.10.2019.
   TOP 8 vizītkaršu un pieredzes stāstu filmēšana 16.10.2019. – 01.11.2019.
   Trešais atlases posms – balsošana internetā 05.11.2019. – 20.11.2019.
   Ceturtais atlases posms – fināls. Žūrijas vērtējums, uzvarētāja noteikšana. 20.11.2019.
   Fināla sižets + uzvarētāja paziņošana medijos 27.11.2019.
  • Pretendentu datu apstrāde:
   • pretendentu pieteikumā norādītā informācija, t.sk. pretendenta norādītie pretendenta pārstāvju personas dati un citi pretendentu konkursa ietvaros iesniegtie dati, būs pieejami Organizatoriem, to piesaistītajiem ekspertiem un žūrijas dalībniekiem.
   • Konkursa tīmekļa vietnē www.pieredze.lv publikai būs pieejama informācija par finālistu (8 uzņēmumi) uzņēmumu nosaukumiem un uzņēmuma pārstāvja norādītā informācija videosižetā.
 • Konkursā iesniedzamo dokumentu saraksts
  • Aizpildīta pieteikuma anketa tīmekļa vietnē www.pieredze.lv.
  • Konkursa dalībniekiem var lūgt iesniegt papildu dokumentus: finanšu radītāju atskaites, izziņu par nodokļu parādu neesību, uzņēmuma vadītāja CV un citus.
 • Līguma noslēgšana ar interneta balsošanas uzvarētāju un konkursa uzvarētāju
  • Interneta balsošanas uzvarētājs un konkursa uzvarētājs paraksta līgumu par balvas saņemšanu 15 darba dienu laikā pēc konkursa noslēguma.
  • Banka apņemas izmaksāt naudas balvu uzvarētajiem 15 darbdienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
  • Konkursa uzvarētājs var saņemt izvēlētās ekspertu konsultācijas 6 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas, iepriekš vienojoties.
  • Banka saglabā tiesības izbeigt līguma saistības ar dalībnieku un neizmaksāt balvu, ja finansējuma saņēmējs neievēro līguma nosacījumus.
 • Citi noteikumi
  • Konkursam iesniegtie dokumenti pēc Konkursa noslēguma paliek Konkursa organizatoru rīcībā un Konkursa dalībniekam netiek atdoti. Konkursa rīkotājs var tos izmantot saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • Lai sekmētu Konkursa atpazīstamību un popularitāti, Konkursa organizatoriem ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot Konkursa gaitā iegūtos materiālus, video prezentācijas, sniegtās intervijas (biznesa idejas apraksts publiskojams tikai gadījumos, kad tas saskaņots ar pieteikuma iesniedzēju), tajā skaitā tos publicēt, ievietot internetā, pavairot un tamlīdzīgi nenoteiktu laika periodu pēc Konkursa norises.
  • Tīmekļa vietne www.pieredze.lv un tās saturs būs pieejams sabiedrībai 1 (vienu) gadu pēc Konkursa norises beigām. Vēlāk vietne tiks arhivēta.
  • Saskaņā ar Konkursa Organizatoru lēmumu šajā Nolikumā var tikt veikti grozījumi. Organizatori patur tiesības mainīt Konkursa noteikumus un izslēgt no Konkursa negodprātīgus dalībniekus.
  • Ja Konkursa Organizatori konstatē apzinātas negodīgas metodes, aktivitātes, Konkursa Organizatoram ir tiesības izslēgt dalībnieku(-us) no turpmākas dalības Konkursā bez brīdinājuma un jebkādiem papildu paskaidrojumiem.
  • Visi Nolikumā veiktie grozījumi tiek publicēti Konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē www.pieredze.lv.
  • Papildinformāciju par Konkursa Nolikumu iespējams saņemt, rakstot uz [email protected]