Mēs izmantojam cookies. Tie mums palīdz Tevi atcerēties!
Es saprotu
Kas ir cookies?
TV

Otrdiena, 2. marts

Lavīze, Luīze, Laila

Iet uz sadaļu:
Seko mums:

TV raidījumi un projekti

Skaties.lv paziņojumi

Esi lietas kursā par notiekošo un nebūtu jāsarkst sarunās ar draugiem vai kolēģiem par aktuālajiem un svarīgajiem notikumiem Latvijā un pasaulē!

Mūsu ziņas veido profesionālais TV3 ziņu dienests, kura korespondenti ir klāt visiem karstākajiem notikumiem mūsu valstī. Ziņu lenti papildina arī raidījumu ”Degpunktā” un ”Bez Tabu” veidotie sižeti, kā arī izmeklējošās žurnālistikas grandi ”Nekā Personīga”.

Lieki tevi netraucēsim!

Visus paziņojumus, kurus saņemsi, tev sagatavos mūsu redaktori, nevis mākslīgais intelekts. Atskaitot situācijas, kad Latviju vai pasauli pāršalks kas ārkārtējs, tu dienā saņemsi tikai pašu, pašu svarīgāko informāciju.

Kā atteikties no paziņojumiem?

Jā, atteikties no mūsu paziņojumiem tu vari jebkurā brīdī. Seko norādēm Google Chrome palīdzības lapā.