Mēs izmantojam cookies. Tie mums palīdz Tevi atcerēties!
Es saprotu
Kas ir cookies?
TV

Otrdiena, 4. augusts

Romāns, Romualds, Romualda

Iet uz sadaļu:
Seko mums:

Tīmekļa vietnes skaties.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

 1. SIA ”All Media Latvia” ir tīmekļa vietnes skaties.lv uzturētājs un veidotājs, kā arī domēna vārda skaties.lv lietotājs.
 2. Tīmekļa vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē skaties.lv, izmanto skaties.lv sniegtos pakalpojumus, kā arī ievieto vietnē jebkādu savu saturu.
 3. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem. Ja lietotājs apmeklē šo tīmekļa vietni, tiek pieņemts, ka viņš šiem noteikumiem ir piekritis.
 4. skaties.lv redakcija var jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publiskotas skaties.lv tīmekļa vietnē.
 5. SIA ”All Media Latvia” nav atbildīga par tehniska rakstura traucējumiem skaties.lv darbībā vai jebkādām materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. SIA ”All Media Latvia” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājam varētu rasties saistībā ar tīmekļa vietnes skaties.lv lietošanu.
 6. SIA ”All Media Latvia” ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst vai izņemt jebkuru informāciju.

2. Autortiesības

 1. Šajā tīmekļa vietnē ievietotie darbi, sižeti, materiāli un to saturs ir SIA ”All Media Latvia” intelektuālais īpašums, ja vien pie konkrētā materiāla nav norādīts citādi.
 2. Publicētā informācija ir to autoru viedoklis, nevis skaties.lv redakcijas viedoklis, ja vien tas nav īpaši norādīts. skaties.lv redakcija neatbild par sniegtās informācijas patiesumu un autoru viedokļiem, kā arī iespējamām trešo personu aizskartajām tiesībām.
 3. skaties.lv ievietoto saturu nedrīkst lejupielādēt, kopēt, rediģēt, arhivēt, tulkot vai citādi pārveidot bez iepriekšējas SIA ”All Media Latvia” atļaujas.
 4. Jebkāda materiālu tālāka pilnīga vai daļēja izmantošana ir atļauta tikai ar SIA ”All Media Latvia” iepriekšēju rakstisku atļauju. Lai pieprasītu šādu atļauju, lūdzu, rakstiet uz elektroniskā pasta adresi [email protected]
 5. Citējot vai citādi izmantojot skaties.lv ievietoto materiālu fragmentus Autortiesību likumā atļautajos gadījumos, jānorāda pilna atsauce uz tīmekļa vietni skaties.lv, norādot arī materiāla autoru un ievietošanas datumu.

3. Komentēšanas noteikumi

 1. skaties.lv redakcija neatbild par materiāliem pievienoto lietotāju komentāru saturu.
 2. Redakcijai ir tiesības pārtraukt iespēju komentēt, dzēst komentārus un ziņot tiesību aizsardzības iestādēm par komentāriem, kas pārkāpj šos noteikumus un piemērojamos tiesību aktus.
 3. Pievienojot skaties.lv ievietotajiem materiāliem savu komentāru, Jūs bez atlīdzības un neatsaucami nododat SIA ”All Media Latvia” visas autora mantiskās tiesības uz šīs informācijas izmantošanu, publicēšanu, izplatīšanu.
 4. Pievienojot komentārus, Jums jāievēro šādas vadlīnijas”
  – Nelietot rupjības un necenzētu leksiku;
  – Izteikties pieklājīgi un ievērojot vispārpieņemtas morāles normas;
  – Neveicināt diskrimināciju uz jebkāda pamata, neaicināt uz etnisko vai rasu naidu, neaizskart citu personu godu un cieņu, neievietot draudošu, apmelojošu, pornogrāfisku, zaimojošu informāciju, neatklāt citu personu sensitīvus datus vai identitāti;
  – Neveikt politisko aģitāciju un nepublicēt komerciāla rakstura informāciju;
  – Neievietot datus, kas var saturēt datorvīrusus vai veicināt tehniskas problēmas.

4. Datu apstrādes noteikumi

 1. Sniedzot savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai no skaties.lv, par Jūsu datu pārzini ir uzskatāma SIA ”All Media Latvia”, reģ Nr. 40103065880, Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021.
 2. skaties.lv izmantos Jūsu datus – vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru informatīvu paziņojumu nosūtīšanai par skaties.lv jaunumiem un aktualitātēm un statistikas uzskaitei.
 3. Sniedzot piekrišanu paziņojumu nosūtīšanai, Jūs piekrītat, ka skaties.lv izmantos Jūsu kontaktinformāciju saziņai, izmantojot e-pastu, tālruni, kā arī citus saziņas kanālus interneta vidē, tādus kā mobilo aplikāciju WhatsApp un Messenger.
 4. Jūsu dati tiks uzglabāti un apstrādāti divu gadu laikā no piekrišanas saņemšanas.
 5. Nododot savus datus skaties.lv, Jūs piekrītat, ka Jūsu dati var tikt nodoti SIA ”All Media Latvia” sadarbības partneriem, kuri nodrošina tehnisko resursu uzturēšanu, kā arī var tikt nodoti SIA ”All Media Latvia” mātes uzņēmumam vai tiesību tālākpārņēmējiem.
 6. Jums ir tiesības vērsties pie SIA ”All Media Latvia”, rakstot uz e-pastu: [email protected], lai uzdotu jautājumus par Jūsu datu apstrādi, veiktu izmaiņas savos personas datos, dzēstu tos vai izmantotu savas tiesības pārnest datus pie cita datu pārziņa.
 7. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, rakstot uz e-pastu: [email protected]
 8. Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu dati tiek prettiesiski apstrādāti, Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu uzraugošajā iestādē – Datu Valsts Inspekcijā.

VIDEO SATURA IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI PORTĀLĀ SKATIES.LV un tv3play.lv

Noteikumi nosaka kārtību un kritērijus video materiāla izvietošanai SIA ”All Media Latvia” (Reģ. Nr. 40103065880) digitālajos medijos skaties.lv un tv3play.lv. Noteikumi ir saistoši visiem, kuri vēlas ievietot savu video materiālu (tekstā arī Saturs) portālos skaties.lv un/vai tv3play.lv. Noteikumi ietver vispārējos noteikumus un pamatprincipus Satura ievietošanai, uzturēšanai un izmantošanai.

Satura autors šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura vēlas ievietot video materiālu skaties.lv un/vai tv3play.lv. Video materiālu ir tiesīga sniegt tikai tāda persona, kura sasniegusi likumā noteikto vecumu vai pārstāvību nodrošina likumiskais pārstāvis, lai noslēgtu darījumus un kurai nav ierobežojumu pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1. Saturs šo noteikumu izpratnē ir personas veidotā materiāla teksts, fotogrāfija, skaņa, mūzika, video, audiovizuālās kombinācijas, programmatūras, skripti, grafika, interaktīvās iespējas un citi materiāli un/vai to kombinācijas. Kārtība video materiāla iesniegšanai:

 1. Satura autoram ir iespēja nosūtīt materiālus portāla redakcijai uz portālā norādīto elektroniskā pasta adresi;
 2. Video materiāls un Noteikumos noteiktā informācija (piemēram, Noteikumu 3. punkts) jāpiegādā caur failu apmaiņas serveriem uz e-pasta adresi: [email protected];
 3. Portāla redakcija pēc saviem ieskatiem un sabiedrību interesējošu aktualitāšu ietvarā izvērtē Satura tēmas atbilstību;
 4. Portāla redakcija ar izvēlētajiem Satura autoriem sazināsies personiski par turpmākiem sadarbības nosacījumiem. Noteikumi neparedz noteiktus termiņus iesniegto Saturu izvērtēšanai.

2. Kritēriji video materiāla ievietošanai

 1. Nosūtot materiālu, Satura autors vienlaikus izsniedz un piešķir SIA ”All Media Latvia” pasaules mēroga, vienkāršu, bezatlīdzības licenci, ar tiesībām to nodot tālāk (ar tiesībām nodot apakšlicencē), kas dod tiesības lietot, pavairot, izplatīt, radīt atvasinātos darbus, izrādīt un atskaņot Saturu vai citādā saistībā ar SIA ”All Media Latvia” komercdarbību, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa Satura vai tā daļas (vai tā atvasināto darbu) noieta veicināšanu vai tālāk izplatīšanu jebkādā mediju formātā un ar jebkādu SIA ”All Media Latvia” mediju kanālu starpniecību.
  Satura autora video materiāls var tikt ”embadēts” citās SIA ”All Media Latvia” sadarbības partnera portālos.
 2. Satura autors apliecina un garantē, ka
  1. Satura izmantošanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības;
  2. Satura autoram ir (un būs, kamēr vien būs spēkā noslēgtais līgums un video ir izvietots SIA ”All Media Latvia” digitālajās platformās) visas nepieciešamās licences, tiesības, piekrišanas un atļaujas, kas ir nepieciešamas, lai SIA ”All Media Latvia” varētu lietot Saturu;
  3. Video materiāls atbilst šādiem kritērijiem:
   Video materiāls nesatur:

   • – pornogrāfiska satura materiālus un/vai izteikti seksuāla rakstura materiālus;
   • – aicinājumus veikt darbības, kas var radīt traumas, nodarīt kaitējumu citiem;
   • – saturu, kurā tiek veicināta vai attaisnota vardarbība pret personām vai kādu grupu tās rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības, invaliditātes, dzimuma, vecuma, tautības, veterāna statusa vai seksuālās orientācijas/dzimuma identitātes dēļ vai kura galvenais nolūks ir kūdīšana uz naidu, pamatojoties uz šīm pamata pazīmēm;
   • – vardarbīgu saturu vai saturu ar asiņainiem skatiem;
   • – krasi aizvainojošus komentārus/viedokļus;
   • – maldinošus faktus, aprakstus, atzīmes, nosaukumus vai sīktēlus;
   • – saturu, kura autortiesības pieder kādai citai personai (piemēram, mūzikas ierakstus, ar autortiesībām aizsargātu programmu fragmentus vai citu lietotāju veidotus videoklipus), ja vien jums nav nepieciešamo pilnvaru;
   • – izteikti seksuālu valodu vai rupjības;
   • – nolūku pārdot noteiktas nelikumīgas un reglamentētas preces un pakalpojumus (Alkohols, Bankas kontu paroles, zagtas kredītkartes vai cita finanšu informācija, Viltoti dokumenti vai valūta, Narkotiskās vielas, Sprāgstvielas, Orgāni, Apdraudētās sugas, Šaujamieroči un noteikti šaujamieroču piederumi, Nikotīna produkti, Tiešsaistes azartspēļu kazino, Bezrecepšu medikamenti, Seksa vai eskorta pakalpojumi, Nelicencēti medicīnas pakalpojumi, Cilvēku kontrabanda);
   • – trešo personu autortiesību materiālus vai materiālus, uz kuriem trešo personu ar likumu aizsargātās tiesības (ieskaitot privātuma tiesības vai publicitātes tiesības, ja vien autoram nav oficiālas licences vai atļaujas no īpašnieka vai cita veida tiesības ievietot šo konkrēto materiālu vai tā daļu);
   • – SIA ”All Media Latvia” preču zīmes vai atsauces uz SIA ”All Media Latvia” žurnālistu viedokļiem vai darbus.
  4. SIA ”All Media Latvia” darbu parodijas pieļaujamas tikai ar SIA ”All Media Latvia” rakstveida saskaņošanu.
  5. Redakcijas interpretācijā nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas.
  6. Satura veidotājs neatbalsta un neveicina tādas personas piedalīšanos Saturā, kurai ir vai varētu būt nolūks maldināt sabiedrību.

3. Tehniskās prasības video failu piegādei

 1. Veicot video materiālu piegādi, ir jāpiegādā šādi faili:
  1. Video fails – formātā, kādā tas tiek veidots un izvietots ”youtube”. Vēlams, piemēram, ”bez packshoot”: ja Tev patīk, spied ”like”, seko kontam utt.
  2. JPEG bilde/video raksturojošs attēls – 1 bilde ar raksturīgāko epizodes ainu. Bildes izmērs – atbilstošs video izšķirtspējai.
  3. Ja video materiāla ir izmantots Saturs no citiem avotiem, tad jāpievieno dokuments/fails ar izmantoto avotu uzskaitījumu.

4. Atbildība

 1. Satura autors atbild par:
  • a. iesūtītā materiāla tiesisku iegūšanu un izmantošanu;
  • b. sekām, kuras rodas šāda Satura publiskošanas, nosūtīšanas vai citādas izmantošanas rezultātā pret trešajām personām.
 2. Par jebkuru šo Noteikumu pārkāpumu, SIA ”All Media Latvia” ir tiesības vienīgi pēc saviem ieskatiem (bet tam nav pienākuma) izlemt, vai Saturs atbilst šajos Noteikumos noteiktajām Satura prasībām un kritērijiem, un dzēst šādu Saturu bez iepriekšēja brīdinājuma.
 3. SIA ”All Media Latvia” neapstiprina nekādu Saturu vai viedokli, ieteikumus vai padomus, kas ir ietverts Saturā, un ABM nepārprotami atsakās no jebkādas un visas atbildības saistībā ar Saturu.

5. Noteikumu izmaiņas

SIA ”All Media Latvia” patur tiesības veikt Noteikumos izmaiņas. Satura autors regulāri apņemas pārbaudīt, vai nav veiktas izmaiņas. Noteikumu Grozījumi tiks ievietoti portālā ar atzīmētu aktuālo redakciju. Gadījumā, ja Satura autors nepiekrīt grozījumiem, Satura autors pārtrauc to lietošanu.

Lejupielādēt portāla video ievietošanas noteikumus.

Saziņai ar skaties.lv redakciju lūdzu izmantojiet sadaļu Kontakti.