Kristīne pēc grēksūdzes izplūst asaras

0 Komentāru

Ar skaudību noskatoties uz Martas pielūdzēja dāsnumu, Kristīne pēc sarunas ar Balstiņu izplūst asarās

0 Komentāru