Populāri internetā: Liepājai sava dvēseles dzejniece; tukumnieces dzeja pārtop mūzikā

7 komentāri
Populāri internetā: Liepājai sava dvēseles dzejniece; tukumnieces dzeja pārtop mūzikā
Foto no privātā arhīva

Dzeja un mūzika bieži iet roku rokā. Arī šis ir stāsts par dzejas un mūzikas papildinošo spēku un iedvesmošanos.

Pēc nesenā stāsta, kad pie Latvijas dzejas debesīm plašāk uzmirdzēja Dobeles dzejniece Aija Celma, portāls Skaties.lv vēlējās noskaidrot, kas patlaban aktuāls tautas dzejnieku aprindās. Skaties.lv aicinājumam iepazīstināt ar savu pieredzi dzejā atsaucās kristīgās dzejas autore Inga Audere no Liepājas un Tukuma novada dzejniece Sarma Upesleja.

“Saistītā valodā”, kā uzsver pati, tukumniece Sarma Upesleja raksta kopš bērnības, bet nopietnāk – kopš 2008. gada, kad sākusi publicēties iemīļotajā vietnē Draugiem.lv.

“Tā arī savirknējās dzejoļu krājumi “Žalkša bezgalība” un “Laika meti”. Krājumā “Laika meti” ir arī nošu materiāls ar komponistes Anitas Stikānes jaukajām dziesmām ar maniem tekstiem.

Savulaik un joprojām pavasaros populāra ir mūsu dziesma “Ceriņos baltos” ”Emburgas zēnu” izpildījumā.

Kopā ar Anitu esam koncertējušas daudzos Latvijas novados – abas dziedam, Anita spēlē akordeonu, lasu savu dzeju, un tās ir brīnišķīgas stundas kopā ar klausītājiem.

Pērn izdevu “Teiksmu par Tukuma Katrīnu un Rozi”, kas balstīta uz vēsturiskiem notikumiem Tukumā. Ne velti Tukums ir Rožu pilsēta, un stāsts ir par daiļumu, izturību līdzjūtību un mīlestību. Tās tad arī ir manas dzejas vadlīnijas,” portālam Skaties.lv stāsta Tukuma novada dzejniece Sarma Upesleja.

“Teiksma par Tukuma Katrīnu un Rozi” tapusi sadarbībā ar Tukuma mākslas skolas audzēkņiem.

“Es rakstu galvenokārt par dabu, un cilvēks ir dabas sastāvdaļa,” akcentē dzejniece.

Sarma Upesleja Skaties.lv lasītājiem uztic dažus no saviem dzejoļiem:

Sarma Upesleja

Sarma Upesleja
Dzejniece

Šī dzīve – mirkļu virtene zem zvaigznēm,
tie atnāk, uzdzirkst, aizslīd klusējot.
Sev līdzi katrs kaut ko savu aiznes,
aizvien sirds gaida jaukus nākamos.
Gan nezinu – kurp viņi steidz tik ātri,
bet manā ziņā ir tos piepildīt
ar Saules nektāru kā bitei medus kāri,
ar ābeļziedu smaržu
citu rīt’.

Mēs esam tai zemē,
kur Saule
zemi glāsta, bet neizdedzina,
kur pavasar’s atnāk rāmi –
savu laiku pumpuri zina,
gājputnu augstās balsis
debesis pieskandina
un svētīgu sulu krūzi
pirms ziediem bērzs
uzdāvina.

Vēlētos
tavai dienai
zilzeltainas krāsas dāvāt,
bet nava tas manā varā –
lūk, lazdājā Dieviņš to dara.
Vēlētos vakaram Tavam
krēslas stundu
ar mieru,
kad rimusi dienas kņada –
laiks parunāt sevī
ar Dievu,
bet eņģelis pāri mums sijā
saulrieta atblāzmas zeltu,
ir it kā dvēseles
viegliem spārniem
maigi
augšup celtu.

Sarmas Upeslejas dzeja izdota trīs grāmatās, kā arī kopā ar Liepājas dzejnieku Māri Reinbergu izdots kopdarbs “Tik tuvu Tev”, kas, kā skaidro pati dzejniece, ”ir stāsts, pareizāk sakot – “Dvēseļu saruna par mīlestību”.

Darba pamats – Jāņa Sudrabkalna mūža mīlestība uz aktrisi Birutu Skujenieci, kura pāragri aizgāja bojā vilciena katastrofā Mellužos. Stāsts ierakstīts arī diskā – Jāņa Paukštello un Sigitas Jevgļevskas izpildījumā.”

Foto: dzejnieces Sarma Upesleja un Inga Audere

Liepājā uz kristīgas dzejas pulsa roku tur Inga Audere, kura vienlaikus ir dzejniece un Diakonijas centra mājaslapas redaktore.

Jautāta, kas ir galvenās tēmas, par ko raksta, un kur smeļas iedvesmu, dzejniece stāsta, ka viņu iedvesmo skaistais, cildenais, citu panākumi un mūzika.

”Kā zināms, diakonija motivē visā meklēt galvenokārt labo, sirdī paturēt un citiem dāvāt tikai to. Šajā sakarā ar laiku izstrādājas iekšējs garīgs sintēzes mehānisms. Situācijas un apstākļi, kuros nav iespējams nošķirt pozitīvo no negatīvā (ne problemātiskā, risināmā), mēdz iedvesmot satīriskus darbus. Tā vieglāk pārvarēt skumjākas lietas.

Ar satīru, saprotams, ļoti jāuzmanās, lai kāds neuztver pārāk personīgi un nejūtas aizskarts, ko ne vienmēr var paredzēt, jo tāds nav šo darbu mērķis.

Dzeja, kā zināms, rodas iekšēja līdzsvara, harmonijas rezultātā, pārsvarā spontāni,” Skaties.lv klāsta kristīgās dzejas autore no Liepājas.

Lūk, viens no Ingas Auderes dzejoļiem:

Inga Audere

Inga Audere
Dzejniece

Radošam būt
ir tā –
sev pāri,
ne augstāk
par citiem,
bet dzīslās, caur sevi
debesu caurspīdīgumu,
zvaigžņu sijāšanos,
ūdens mieru,
uguns nemieru,
zemes griešanos,
dzīvības pulsēšanu un
turpināšanos
ar citādām, sirds dzīlēs
jaušamām maņām –
ieelpot,
iemiesot,
piepildīt,
atdot!

Vairāk ar Liepājas dzejnieces veikumu iespējams iepazīties viņas blogā.

”Tā kā manas radošās izpausmes, ieskaitot dzeju, saistītas ar aktivitātēm diakonijas nozarē, kur esmu aicināta kalpot ar vārdu, galvenā tēma dzejoļos – dzīve, tās realitāte tiešsaistē ar Dievu.

Atšķirībā no visaptverošās diakonijas, redakcija, kurā darbojos, praktizē savstarpēju diakonisku sadarbību ar dzejniekiem un citiem radošiem cilvēkiem. Dzeju mācos rakstīt arī no autoriem, kuri man savus darbus uztic kā redaktorei un kurus vērtēju nesalīdzināmi augstāk par saviem, jo tā ir,” atklāj dzejniece.

Inga Audere dzejas rakstīšanu sākusi apgūt 2004. gadā, kad pieņēmusi aicinājumu būt par radoša izdevuma redaktori kādā no luterāņu draudzēm.

”Tur bijām vairāki dzejnieki. 2007.gadā manus darbus sāka publicēt Liepājas literātu un mūziķu žurnāls “Helikons”, kas iemaņas vēl pieslīpēja. Mācos nepārtraukti,” stāsta liepājniece.

Viņas dzeja izdota trīs žurnāla ”Helikons” ”Baltās stundas” kristīgās dzejas almanahos un dažādu tautību kopkrājumā ”Baltijas vējš”.

”Par savu krājumu domājusi esmu, bet ne gluži kā dzīves sapni. Dalība kopprojektos iedvesmo vairāk,” atklāj dzejniece.