Zīlējam ar papīru un uzzīmētu kvadrātu

Komentāri
Zīlējam ar papīru un uzzīmētu kvadrātu

Paņemiet tīru, baltu papīra lapu un uzzīmējiet uz tās kvadrātu. Tam jāatrodas centrā un jāaizņem apmēram puse lapas laukuma. Aizveriet acis un uzlieciet uz lapas astoņus punktus, bet pēc tam apskatieties, kā šie punkti izvietojušies.

Ja viens punkts atrodas tālu no pārējiem punktiem, bet kvadrāta iekšpusē, tad jums jāmaina komunikācijas stils ar mājiniekiem.

Ja viens punkts atrodas kvadrāta ārpusē, bet pārējie iekšpusē, tad  vajadzētu padomāt par to, vai pareizi esat noteikuši prioritātes savā dzīvē un vai jūs no tām neatrauj maznozīmīgas lie­tas.

Ja kvadrāta ārpusē ir vairāki punkti, esiet gatavi virknei ne­pa­tik­šanu. Nepieļaujiet kļūdas attiecībās ar cilvē­kiem, no kuriem atkarīgi jūsu pa­nā­kumi.

Ja vairāk nekā trīs punkti atrodas kvadrāta augšējā labajā stūrī, jūs gaida vērtību pārvērtēšana.

Ja vairāk nekā trīs punkti at­rodas kvadrāta augšējā kreisajā stū­rī, pacentieties nesteidzināt notikumu gaitu.

Ja vairāk nekā trīs punkti atrodas kvadrāta apakšējā labajā stūrī, ne­palaidiet garām patīkamu pār­stei­gumu.

Ja vairāk nekā trīs punkti atrodas kvadrāta apakšējā kreisajā stūrī, esiet gatavi virzīties pa karjeras kāpnēm uz augšu.

Ja visi vai lielākā daļa punktu veido kaut ko līdzīgu aplim kvadrāta iekšpusē, jums steidzami jāpieņem sva­rīgi lēmumi un tie jāīsteno dzīvē.

Ja punkti kvadrāta iekšpusē vei­do kaut ko līdzīgu kvadrātam, rom­bam vai citam četrstūrim, jums pa dzīvi jāiet patstāvīgi.

Ja punkti kvadrāta iekšpusē vei­do kaut ko līdzīgu trijstūrim, tad jūs tiksiet galā ar apnikušu problēmu.

Ja divi punkti pieskārušies viens otram vai sagadījušies kopā, tad viss, ko jūs kaislīgi vēlaties, var piepildīties bez īpašām pūlēm no jūsu puses.

Ja vairums punktu atrodas uz kvadrāta robežām, jūs stāvat svarīgu dzīves pārmaiņu priekšā.

Ja vairākums punktu atrodas kvadrāta centrā, tad jums nāksies ņemt palīgā humora izjūtu.

Ja caur jebkuriem diviem punk­tiem var novilkt taisnu, jeb­kurai no kvadrāta pusēm paralēlu līniju, tad tuvākajā laikā jūs gaida miers un sa­mie­ri­nā­šanās.

Lasi vēl