Viss piegriezies? “Restartē” sevi!

Pievienot komentāru
Viss piegriezies? “Restartē” sevi!

Rei­zēm dzīvē ir posmi, kad šķiet, ka dzīves straume ir apstājusies un tevi ienesusi kādā rāmi stāvošā ūdenī un nekas ne­notiek. Šķiet, ka visi procesi gluži vai pa­miruši. Nav nekādas kustības, un tas var raisīt depresiju, dusmas vai kādas citas negatīvas sajūtas, kuras, laužoties uz āru, var radīt jaunas papil­du pro­blēmas jau esošajām. Datoru lietotāji labi zina, ka, ja dators sācis niķoties un pēkšņi vairs nedarbojas gluži labi, jāno­spiež pārstartēšanas poga, kas liks dato­ram pašam vēlreiz ieslēgties no jauna un ielādēt visas programmas vēl­reiz. Lūk, daži secīgi soļi, kas tagad, vasarā, kad varbūt ir vairāk brīva laika, palīdzēs ie­lūkoties dziļāk sevī un varbūt pār­startēt dažas novecojušas programmas.

Pagātnes pieņemšana

Mēs visi savā dzīvē uzkrājam gan pozitīvus notikumus, gan tādus, kurus par tādiem uzskatīt laikam nevaram. Pozitīvie notikumi un labie sastaptie cilvēki, kuri mums devuši labas ierosmes un padomus, pieskai­tāmi pie pozitīvas mūsu dzīves pieredzes, un  tādas lietas mūs vienmēr rosinās iet augšup. Tādas atmiņas vairos mūsu enerģiju jauniem, labiem darbiem un jaunai pozitīvai pieredzei. Savukārt skum­ji notikumi un pat traģiski momenti dzēsīs mūsu radošo enerģiju. Tajos ne­vajag pārlieku gremdēties un dzīvot tikai pagātnē, lai cik tas grūti nenāktos. Ir jā­tiek tam pāri, šādas lietas jāpieņem un te var palīdzēt meditatīvas prakses un budistu domas zelta grauds — viss šajā dzīvē ir pārejošs. Pieņemsim visu, kam esam izgājuši cauri, ar domu — es to pieņemu un eju tālāk! Mūsu spēka punkts ir tagadne, jo tieši šobrīd, šodien, es veidoju savu nākotni! Pagātni es vairs izmainīt nespēju, svarīgs ir tas, ko daru tieši šobrīd! Ir jāsaprot un jāpieņem, ka uz dažiem mūs nomokošiem jautā­ju­miem, kuri paslēpušies pagātnē, vien­kārši nav atbilžu. Bezgalīgi mokot sevi ar jautājumu — kāpēc tā notika? —mēs nokļūstam lejup ejošā spirālē, no kuras ir ļoti grūti izkļūt. Itin viss šajā dzīvē ir pārejošs, pieņemsim to!

Cilvēku pieņemšana

Mūsu dzīves gaitā sastopam dažādus cilvēkus. Starp tiem ir tādi, kas mums šķiet ne visai labi. Viņi tenko, melo, vērpj intrigas un apmelo, ir skaudīgi un alkatīgi, mēģina manipulēt ar mūsu apziņu un sajūtām. Tādi reizēm mums nodara ļaunu. Mēģi­nāsim no tādiem distancēties, atbrī­vo­ties, nekontaktēties ar viņiem, cik nu mums ļauj katra konkrētā situācija. Viņi kā vampīri spēj mums laupīt enerģiju, un no viņiem var izvairīties, tikai ejot ar līkumu. Pārrunas, mēģinājumi loģiski pie­rādīt savu taisnību vai ko citu, ievilks jūs bezgalīgās un spēku atņemošās bez­jēdzīgās diskusijās.

Atbrīvošanās no krāmiem

Iztīriet māju no vecām lietām, kuras jūs ga­diem ilgi neizmantojat. Vecas un ne­vaja­dzīgas lietas mēdz bremzēt ener­ģijas plūs­mu un turēt jūs pagātnes gūstā. Būsiet pārsteigti, cik daudz brī­vas vietas parādīsies jūsu mājā, istabā vai drēbju skapī! Ziedojiet vai atdodiet lietas tiem, kuriem tās varbūt ir vaja­dzīgas un šķiet noderīgas. Tieši tāpat atbrīvojiet sava datora saturu no neva­jadzīgiem failiem un citas drazas, kas tur sakrājusies pāri mēram. Paska­tieties, kas notiek jūsu sociālo tīklu profilos — arī tur var būt sakrājies savs elektroniskais bardaks. Sociālie tīkli diemžēl radījuši savdabīgu lūriķu sugu, kas var stundām ilgi sirot un mēģināt tur pa atslēgas caurumu ie­ska­tīties vietās, kurās tiem degunu bāzt neva­jadzētu. Padomājiet par to!

Dariet to, ko visvairāk vēlaties

Mēs zaudējam ļoti daudz savas enerģijas, ja darām ko pienākuma, savas lieluma apziņas vai tikai naudas ieguves dēļ. Jums patīk zīmēt vai muzicēt? Dariet to jau šodien! Atrunas par mūžīgo laika trūkumu vai nogurumu ir tik vien kā sliņķa atrunas. Saciet dziedāt, dejot, ierīkot bišu dravas, ceļot, fotografēt —  jebko, kas spēj jums dot pozitīvas un paliekošas emocijas, un jūs pamanīsiet, ka dzīve mainās uz labo pusi! Sastādiet sev perspektīvo plānu — ko gribat sa­sniegt pēc gada, diviem vai pat desmit. Un jau šodien ir laiks to sākt īstenot. Ne viss ir mērāms tikai naudā. Jums pama­zām atvērsies gluži jauna un cita pasaule, tā atnesīs jums jaunus kontaktus un cilvēkus, jums pavērsies tādas jaunas per­spektīvas, kādu agrāk noteikti nebija. Vajag tik sākt!

Restartējiet sevi un savu domāšanu! Vasaras pilnbriedā, kad diena ir gara un saules gaismas pilna, to izdarīt būs daudz vieglāk nekā vēlāk, ziemas laikā, aiz loga gaudojot putenim un virpuļojot sniegam.

Šis ir tāds ātrais jeb īsais restarts, bet padomājiet jau par šiem dažiem soļiem, kuri var kvalitatīvi uzlabot jūsu dzīvi. Protams, jebkuras pārmaiņas, ku­ras vēr­stas uz sevis mainīšanu, ir nosacīti grūtas, jo vienmēr taču savās problēmās vainot kādu citu — kaimiņu, darba ko­lēģi, radi­nieku — ir daudz vienkāršāk un vieglāk. Tālāk viss ir jūsu rokās un jūsu galvā.

No rīta, pirms izejat no mājām, ieska­tieties spogulī un pasmaidiet ar domu — šī ir viena no skaistākajām manas dzīves dienām, un es to noteikti neļaušu sabojāt kādam īgnam nevīžam! Un lai jums izdodas!