Vēlies uzzināt, kur tavās mājās ir āderes? Jautā mājdzīvniekiem

Komentāri
Vēlies uzzināt, kur tavās mājās ir āderes? Jautā mājdzīvniekiem
Foto: pixabay.com

Ceļot un iekārtojot jaunu mājvietu, cilvēki arvien biežāk vēlas zināt, kur tajā ir āderes(ģeo­­­magnētiski nega­tīvās vietas)  un āderu krustpunkti. Ja nevari izsaukt “rīkstnieku”, kurš spēj noteikt, kur atrodas āderes, paseko līdzi, kā uzvedas tavi mājdzīvnieki. No āderēm atkarīga ne tikai tava un tavu tuvinieku, bet arī mājdzīvnieku labsajūta.

Atrodoties uz āderēm vai to ie­darbības zonā, māj­dzīv­nieki un māj­putni maina sa­vu izturēšanos, bet ilgākā laika periodā sāk sirgt ar da­žādām slimībām, piemē­ram, govīm, cūkām, aitām ar laiku attīstās locītavu rei­matisms, krampji, ālavība, tesmeņa slimības u.c. No mājdzīvnieku vidus ir tikai viens izņēmums – kaķi. Viņiem āderes iet ļoti pie sirds.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

Kaķi — labprāt guļ uz āderēm vai to krustpunktos.

Suņi — ja būda no­vie­tota uz āde­rēm, suns tajā neguļ pat aukstā laikā.

Foto

Zirgi — jau pēc dažām dienām kļūst nervozi, uz­bu­dināti, bez iemesla svīst, cen­šas norauties, novājē pat pie ļoti la­bas barības. Ilgstoši at­rodoties bīstamajā vietā, tie var kļūt akli.

Govis — cenšas no­gul­ties šķēr­sām aizgaldam, iespēju robežās pat ār­pus tā. Stipri samazinās iz­slau­kums un konsta­tējamas jau mi­nē­tās slimības.

Cūkas — nepārtraukti ķil­dojas, apgrauž cita citai ausis, astes. Ļoti lēni aug, mazs svara pieaugums, bieži slimo.

Aitas — pārvietojoties it kā atduras pret āderu staro­jumu. Aizgaldā drūz­mējas neitrālajā zonā, spiežas viena pie otras, ganībās skraidelē ap mietu.

Vistas — labāk tup zemē nekā lak­tā, maza dējība un izkrīt spalvas.

Lasi vēl