Uztrauksies – sabojāsi veselību. Kā lai saglabā iekšēju mieru?

Komentāri
Uztrauksies – sabojāsi veselību. Kā lai saglabā iekšēju mieru?

Mūs no visām pusēm māca — ne­uztraucies, tas kaitē veselībai! Vieg­li pateikt, bet kā to ikdienā izdarīt? Tiešām, neuztraukties ir jāmācās. Lūk, daži padomi, kā to varētu darīt. Pa­mē­ģiniet, varbūt iz­do­das…

Necentieties palikt vie­natnē un domāt tikai par savām nepatikšanām. Ap­runājieties ar labestīgu un saprotošu cilvēku par to, kas jūs satrauc. Tas at­vieglos stā­vokli.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

Mēģiniet iemācīties at­­slē­gties no sa­vām rū­pēm. Cen­tieties laiku pa laikam izsar­gāties no nomācošām do­mām, novērst uzmanību no darba vai mājas rūpēm. Dariet kaut ko citu. Nekādā gadījumā savu slikto garastā­vokli nelieciet izjust cil­vē­kiem.

Neļaujiet izpausties dus­mām. Sa­ņemieties un sa­val­dieties pēkšņā dusmu uz­lies­mojumā: pauzes laikā pa­cen­tieties pārdomāt si­tu­āciju. Ša­jā brīdī ie­nāks prātā doma, ka dusmas esošo stā­vokli ne­at­vieglos un būs tikai sā­kums jaunām nepa­tik­ša­nām.

Ieklausieties arī otra cil­vēka do­mās, cieniet tās un paškritiski novēr­tējiet savu viedokli. Saprātīga piekāp­šanās nāk tikai par labu, tur­klāt rada arī cieņu ap­kār­tējos.

Necentieties būt gudrs visās lietās. Nedrīkst aizmirst, ka ikviena cilvēka talants un iespējas ir ierobežotas.

Neesiet pārmērīgi pra­sīgs. Tas, kurš pārmērīgi daudz prasa no citiem, pa­stāvīgi ir uzbudināts. Jūs kļūdāties, ja, pārmērīgi kriti­zējot, mēģināt pāraudzināt vīru (sievu), sa­vus bēr­nus. Pieaugušu cil­vē­ku pār­audzi­nāt ir ļoti grūti, bet jūs (pat neapzinoties) ar to cen­šaties pa­kļaut ap­kār­tē­jos sev. Tāda uzvedība ti­kai iz­raisa sa­šu­tumu un nai­du no citiem. Pacentieties sa­ska­tīt ap­kār­tējos ļaudīs arī labās īpa­šības (tās viņiem noteikti pie­­mīt) un tās sti­mulēt.

Foto: mieru var rast pie dabas krūts

Ar riteni uz darbu. Arī ziemā!

Ar riteni uz darbu. Arī ziemā! 1

Vai Latvija varētu kļūt par velo zemi līdzīgi kā Nīderlande? Vai pie mums maz iespējams braukt ar riteni visu gadu? Un kā komfortabli ierasties savā birojā, ja esi minies uz darbu ar riteni ziemā?

Interesantākās 2018. gada grima tendences, ko Tu vari izmēģināt jau šodien!

Interesantākās 2018. gada grima tendences, ko Tu vari izmēģināt jau šodien!

2018. gads make-up pasaulē mirdz vēl spožāk nekā iepriekšējais. Tendenču virsotnēs gozējas metālisks spīdums, gliteri un pat uz ādas uzlīmējami akmentiņi, ļaujot mums uzmirdzēt kā dārgakmeņiem. Ja ar mirdzumu un spīdumu jau esam pazīstamas kopš pagājušā gada, tad viena toņa acu ēnas, izteikti kuplas skropstas un citas aktuālākās tendences vēl jāiepazīst. Esi gatava jauniem skaistuma piedzīvojumiem? Iepazīsties ar 10 interesantākajām grima tendencēm šajā gadā!

Lasi vēl