Maģiskie rituāli, lai saglabātu stipru ģimeni

Pievienot komentāru
Maģiskie rituāli, lai saglabātu stipru ģimeni

Agrāk sievietes saviem ikdienas dar­biem piedēvēja īpaši sakrālu jēgu. Ēdie­na gatavošana, dvieļu izšūšana, kreklu gludināšana — tas viss bija maģisks rituāls. Varbūt arī tāpēc ģimenes bija stiprākas, harmoniskākas, bet paši cil­vēki — veselāki un laimīgāki.

Matus ķemmējiet apzināti, iedo­mājoties, ka ķemme, kas slīd caur ma­tiem, noņem visu negatīvo enerģiju un informāciju, kas pa dienu sakrājusies. Un sievišķā enerģija atjaunojas! Sie­vie­tēm ar gariem matiem ir ļoti spēcīga ener­ģētika, un viņas spēj radīt aizsar­gājošu apli ap savu mīļoto vīrieti. Vīrs saņem aizsardzību no sievas, kad ķemmē viņas matus.

Ejot vannā, veicot kosmētiskas procedūras, uzliekot “make-up” iedo­mā­jieties, ka jūs savienojaties ar sie­vietes skaistuma dievietes enerģijām, ka esat rezonansē ar sievišķās pla­nētas Venē­ras vibrācijām, kura mūs apveltī ar jau­nību, skaistumu, ve­selību, šar­mu.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Pagatavojot vīram vai slimam ģi­menes loceklim jebkuru dzērienu, kas viņam patīk, paņemiet glāzi vai krū­zi ar dzērienu rokās un iedo­mā­jie­ties, kā no plaukstām plūst sma­ragd­zaļas krāsas dzī­ves enerģija un piesā­tina ar to dzērienu. Klusi pa­čuk­s­tiet virs dzēriena labus vārdus, dziedi­nošas lūgšanas, kas nāk no jūsu sirds. Šāds dzēriens kļūs par nektāru, kas varēs izdziedināt gan ķermeni, gan dvēseli.

Gatavojot ēdienu, izturieties pret šo procesu kā pret meditāciju, dariet to apzināti un nesteidzoties. Ja sieviete to dara steigā vai pat vispār izturas nie­vājoši pret šo pie­nākumu, tad vīrs negribēs ar viņu ilgstošas attiecības. Ja sieviete šajā procesā ieliek visu savu dvē­seli, gatavo ne­stei­dzoties, viņas ēdie­­ni vienmēr ir daudzveidīgi, tas no­zīmē, ka ģimenes dzīve būs gara un in­teresanta.

Mīcot mīklu, var me­ditēt par at­tiecību saliedēšanu starp visiem ģi­me­nes lo­cek­ļiem.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Kad mazgājiet veļu vai gludiniet vīram kreklus, sa­jūtiet viņa vīrišķību un spēku, piešķiriet viņa apģērbam uzvarētāja spēku un redzēsiet, ka viņam vei­cas arī darbā — atnāk veiksme, panākumi un ienākumi.

Ieviešot mājās kārtību, iedomā­jieties, kā no tās aiziet viss tumšais, negatīvais un visas nesaskaņas. Un māja piepildās ar jūsu mīlestības, prie­ka un burvestības gais­mu. Attīriet māju ar sveces liesmu, atveriet logus, audzē­jiet istabas augus.

Pieskaroties mīļotajam cilvēkam vai bērnam, iedo­mājieties, kā caur jūsu plauk­stām plūst labvēlīga enerģija, kas spēj dziedināt dvēseles kaites, no­mie­rināt, piepildīt dvēseli ar dievišķo mīles­tību. Šādi pie­skārieni da­ra brīnumus.

Visā, ko darāt, ielieciet savu mī­lestību un svētību. Pret visiem darbiem izturieties kā pret rituāliem, piedēvējot tiem īpašu, sakrālu jēgu. Tieši šādos, ārēji neievērojamos, darbos iz­pau­žas sievietes maģiskais spēks. Un laime at­nāk pie viņas kā dvēseles har­monija, mīlošs vīrs, gudri un veseli bērni, drau­dzīga un stipra ģimene. Un par to sapņo katra sieviete!

Foto: perfektais svētku grims