Laimīgai kopdzīvei ar mīļoto – aprēķini saskaņas koeficientu

0 Komentāru
Laimīgai kopdzīvei ar mīļoto – aprēķini saskaņas koeficientu

Iepazināmies, saskatījāmies, samī­lējā­mies! Taču dažkārt tuvības burvī­gums nez kur pagaist un uzrodas zem­ūdens akmeņi. Sākam pat šaubīties, vai partneris bija tas īstais, vai maz vērts saistīties ar pa­stāvīgām saitēm…

Numeroloģijas tulkotāji sniedz dažus ieteikumus, kurus, galēju lēmumu pie­ņemot, būtu ieteicams ap­domāt. Šim nolūkam gan vispirms jāaprēķina pāra saskaņas koe­ficients (SK), nosakot sava un partnera dzim­šanas kodu. Piemēram, ja esat dzimis 15. datumā. Sa­skaitot 1+5, ie­gūstam 6. Tas ir jūsu kods. Tāpat to aprēķina part­ne­rim(-ei). Pieņemsim, ka tas ir 11. Saskaitot 6+11, iegūstam 17.

Bet SK jābūt vien­cipara skaitlim, tādēļ sum­mējot 1+7, iegūstam jūsu sa­ska­ņas koeficientu SK=8.

Protams, tam visam nav fatāla rak­stura. Matemātiski aprēķini nevar ie­vērot visas mīlestības nianses. Cik cil­vēku — tik mīlestību un tās izpausmju! Tās ir tikai iespējamas tendences, ku­ras tomēr būtu vērā ņemamas, lai laikus ko varētu koriģēt. Īstais proves akmens ir atbildīga izmēģinājuma kop­dzīve, kas parādīs jūsu savstarpējo pie­mērotību.

Foto: uzzini tavu un partnera saskaņas koeficientu!

0 Komentāru