Katrai dienai – savs hobijs. Uzzini, kas piestāv tev!

0 Komentāru
Katrai dienai – savs hobijs. Uzzini, kas piestāv tev!

Kāpēc vieni cilvēki kā hobiju izvēlas planierismu, bet citi adīšanu? Psihologi ap­galvo, ka hobija izvēle atkarīga no per­sonības tipa. Emocionāli cilvēki, kuri tiecas pēc kundzības, izvēlas hobiju, kas saistīts ar aktīvu sabiedrisko dzīvi. Noslēgti un pasīvi cilvēki, kuriem ir tieksme būt vieniem, izvēlas lasīšanu vai iemīļoto pārraižu ska­tīšanos. Nedaudz nervozi un nevaldāmi cilvēki izvēlas aktīvas nodarbes, piemēram, sportu. Cilvēki ar egocentriskām tieksmēm nosliecas uz glezniecību. Pedantisms izraisa vēlmi kolekcionēt. Tie, kuriem patīk pastāvīgi mācīties, nodarbojas ar iz­gud­rošanu un konstruēšanu. Pacietīgi, ar lielu gribasspēku apveltīti cilvēki, savu indi­vi­dualitāti izpauž šūšanā, izšūšanā, kok­grie­šanā.

Pelasgiem — tautai, kas apdzīvoja Senās Grieķijas teritoriju, par to bija savs viedoklis. Pēc viņu uzskatiem, katrai nedēļas dienai atbilst noteikts Saules sistēmas debess ķer­menis, kas nosaka šajā dienā dzimušā cilvēka raksturu un tiek­smes. Šie ap­gal­vojumi, neskatoties uz savu senumu, ir po­pulāri mūsdienu astrologu vidū.

Pirmdiena ir Mēness, noslēpumu at­spoguļošana. Šajā dienā dzimušajiem ietei­cams nodarboties ar paranormālo parādību pētīšanu vai dārgumu meklēšanu.

Otrdiena — Marss — kara un vī­riš­ķības planēta. Ja šī ir jūsu diena, no­dar­bojieties ar boksu, karatē vai eks­tre­māliem sporta veidiem.

Trešdiena — Merkurs — kontaktu un savstarpējas sadarbības planēta. Šiem cil­vēkiem piemērota aktīva saskarsme, pie­mēram, var darboties teātra studijā, dzie­dāt korī utt.

Ceturtdienā dzimušie ir uz “tu” ar Jupi­teru, planētu, kas palīdz veiksminiekiem. Šiem cilvēkiem viss nāk viegli: nauda, laime, slava. Viņiem atliek tikai dalīties savos panākumos ar apkārtējiem. Kā hobijs šiem cilvēkiem ir piemērota labdarība.

Piektdienas cilvēkiem palīdz Venēra, mīlestības, harmonijas, radošā gara planēta. Šajā dienā dzimušajiem pats Dievs liek nodarboties ar mūziku, dejām, sacerēšanu.

Sestdienu pārvalda Saturns — kon­ser­vatīvo planēta. Sestdienas cilvēki mīl mieru un vientulību. Viņiem kā hobijs visvairāk būs piemērota kolekcionēšana vai kulinārija.

Svētdienas cilvēkiem palīdz Saule, arī šie cilvēki meklē mieru, kaut gan pēc dabas ir ļoti azartiski. Ieteicams dot priekšroku makšķerēšanai vai medībām.
0 Komentāru