Izliec lamatas nabadzībai. Kā pievilināt naudu

Pievienot komentāru
Izliec lamatas nabadzībai. Kā pievilināt naudu
Foto: Flickr

Arī jums droši vien pazīstami cilvēki, kuri, neskatoties uz visām pūlēm un cen­ša­nos, knapi “savelk galus”. Un, pat ja viņiem izdodas nopelnīt pieklājīgu sum­miņu, pavi­sam drīz viņi atkal ir tukšā. Šāda fatāla neveiksme vienmēr nozīmē vienu — cilvēkam ir traucētas attiecības ar naudas eg­regoru. Nesaskaņas iemesli ir da­žādi.

Naudas egregors ir enerģētisks lauks, pie kura “pieslēgts” katrs cilvēks. Tikai “pieslēguma” kvalitāte var stipri at­šķirties. Pie kāda nauda tek strau­mēm, bet citam at­lec tikai nieka graši. Kāpēc? Iespējams, vaina ir maldīgos uzstādījumos. Mūsu valstī vairākas paau­dzes augušas ar ideju “esmu na­bags, bet lepns”. Būt par turīgu cilvēku ir nepieklājīgi un pat bīstami. Daudzus gadus mums iestāstīja, ka nauda ir ļaunums, ka nav iespējams kļūt bagā­tam godīgā ceļā, ka visi bagātie ir zagļi un krāpnieki. Tāpēc mums jāiemācās pa­reizi izturēties pret naudu, jāiemācās domāt kā veiks­mīgiem cilvēkiem.

Pirmais likums

Ne­drīkst no naudas vei­dot kultu — ar to ir jāsadrau­dzējas. Cen­tie­ties gūt baudu no sa­skars­mes ar naudu. Labā garastāvoklī pārskaitiet to, pārlieciet no vienas rokas otrā. Un izturieties pret nau­du kā pret skanošām un šķindošām iespē­jām. Kad prātosiet, kā tērēt savus iekrā­ju­mus, ņemiet vērā, ka bagāti cilvēki vispirms do­mā par attīstību — biznesa, sevis, mīļoto cil­vēku. Un tikai pēc tam par mašīnām, ka­žokiem utt.

Otrais likums

Aizmirstiet par frāzēm no sērijas “naudas nav un nebūs” — tā jūs se­vi programmējat nabadzībai. Labāk bie­žāk, kaut reizi dienā, iedo­māties sevi kā veiksmīgu un bagātu cilvēku. Izbaudiet stabi­litātes sajūtu un pārliecību par sevi, pacen­tieties atce­rēties šīs sajūtas.

Trešais likums

Neesiet sīkumaini. Ne­vajag būt pieticīgiem vēlmēs — tieši otrādi, sapņojiet ar vērienu! Starp citu, pētnieki kon­statējuši, ka bieži vien cil­vēki nespēj kļūt ba­gātāki ieraduma spēka dēļ. Ja ilgu laiku cilvēks regulāri rīkojas ar noteiktu naudas sum­mu (al­gu, pensiju utt.), viņš pielāgojas šiem nosacījumiem un, ja situācija mainās, sāk just diskomfortu un vēlas, lai viss atkal būtu kā iepriekš. Un tā notiek ne tikai tad, kad ienākumi samazinās, bet arī tad, kad tie pieaug. Tieši tāpēc ļoti daudzi cilvēki, kuri laimējuši ievērojamas naudas summas, pāris mēnešos vai pat dienās palaiž lielo vinnestu vējā. Viņi vienkārši nespēj ie­do­mā­ties, ko darīt ar bagātību, un cen­šas at­griez­ties savā ierastajā pasaulītē. Ja jūs patiešām vēlaties uzlabot savu finansiālo stāvokli, ar nabadzības iera­dumu jāšķiras pēc iespējas ātrāk.

Foto: vizualizē savā prātā naudu. Ko redzēsi domās, to turēsi rokās!