Interesanti: zoss – svēts putns ar seksuālu zemtekstu

0 Komentāru
Interesanti: zoss – svēts putns ar seksuālu zemtekstu
Foto: Pixabay

Mārtiņdiena ir klāt, un daudzi no mums cels galdā tradicionālo zoss ce­peti (uzzini recepti ŠEIT), bet – ko tad mēs īsti zinām par zo­sīm? Senie manuskripti liecina, kāda nozīme šiem putniem bija cilvēku dzīvē.

Interesanti

Senajā Romā zosis kļuva par na­cio­nālo simbolu, modrības emblēmu, bet Senajā Grieķijā šos putnus uzskatīja par svētiem. Senajā Ēģiptē faraonu laikos zosis uzskatīja par dievu sūtņiem. Un ne tikai — ēģiptiešu leģendās Saule radās no zoss olas. Tronī kāpjot jaunam vald­niekam, ēģiptiešu priesteriem bija pa­radums palaist gaisā četras zosis — tikpat, cik debespuses. Savukārt Ķīnā uzskatīja, ka zosis nes vīrišķo sākumu, un tās sauca par Mē­ness vai rudens putniem. Arī Japānā, līdzī­gi kā Ķīnā, zosis asociējas ar Mēnesi un rudeni.

Zosis bija pirmie pieradinātie māj­putni. Tās pieradināja Senajā Ēģiptē apmēram pirms 3000 gadiem. Visu mā­jas zosu ciltstēvs ir savvaļas pelēkais zostēviņš. Tajos laikos zosis asociējās vai­rāk ar seksu nekā ar pārtiku, jo pe­­lēkās savvaļas zosis bija saistītas ar aug­lības kultu, bet zosu taukus uz­ska­tīja par visai iedarbīgu afrodiziaku.

Daudzu gadsimtu garumā “goose” žar­gonā nozīmē prostitūtu, bet “gooser” — peni. Angļu vārdam “goose” ir seksuāls zemteksts.

Foto: dievu sūtņi visā savā krāšņumā

Mīlestība

Zosis jau kopš seniem laikiem ir slavenas ar to, ka ir visuz­ticamākie partneri. Ne vienmēr draudzība nonāk līdz savienībai, bet, ja viņi “iemīl” un “laulība” tiek nostiprināta ar kopīgu gāgināšanu, tad pāris ir nešķirams. Pelēkās zosis ģimeni veido 2 gadu vecumā, bet savstarpējas simpātijas var sākties arī agrāk, turklāt absolūti pla­toniskā veidā, kas vēlāk pāraug tuvībā. Kā jau visi iemīlējušies, arī zosis cenšas pierādīt savu mīlestību ar droš­sirdību un ir spējīgas uz neprātībām — pacelties gaisā bez jebkāda iemesla, ko neatzīst gados vecākas zosis. Bet mī­lestība taču ir akla!

Fakti

  • Līdz XIX gs. vidum rakstīšanai izmantoja zosu spalvas.
  • Pirmo mākslīgo egli vācieši iz­veidoja no krāsotām zosu spalvām.
  • Lielām zosīm var būt pat līdz 25 000 spalvu.
  • Altajā atvērts pasaulē pirmais Zosu muzejs.
0 Komentāru