Gatavojies karstumam! Ar ko vislabāk veldzēt slāpes

Pievienot komentāru
Gatavojies karstumam! Ar ko vislabāk veldzēt slāpes

Turam īkšķus un ceram, ka sinoptiķu solītās prognozes par karsto laiku piepildīsies! Lai arī šogad vasara Latvijā nav karsta, ir jārūpējas par ķermeni un to, lai pareizi veldzējam slāpes. Uzzini šajā rakstā, kā to vislabāk izdarīt, nekaitējot veselībai.

Limonādei – nē!

Ārsti dietologi neiesaka kar­stā laikā veldzēt slāpes ar tādiem dzērie­niem kā kvass, limonāde un alus. Kvass ir de­serta dzē­riens, kas satur daudz cu­kura — tātad, ie­vē­rojami ceļ gli­kozes līmeni or­ga­nismā. Kad iedzer šo dzē­rienu, gribas dzert vēl un vēl. Turklāt, bieži dzerot kvasu vai limonādi, var ie­dzīvoties lie­kos kilo­gra­mos. Līdzīgu efektu izraisa arī alus. Al­kohols cilvēka orga­nismā uzvedas lī­dzīgi kā gli­koze — prasa vairāk šķid­ruma, kas labi redzams pa­ģiru gadījumā, kad gribas daudz dzert. Alus patiesībā ne­rem­dē slāpes, kaut arī tā liekas, jo tas nav salds.

Kā ar gāzētu, ledusaukstu ūdeni?

Arī gāzēts ūdens jādzer pie­sardzīgi. Gāze stimulē gre­­­mošanas sulas sek­rēciju, kas nav ieteicams pie kuņģa un zarnu trakta slimībām — gas­trīta, pan­kreatīta, kolīta. Tur­klāt gāze uzkrājas vē­de­rā un zarnās, izraisot uz­pūšanos un pasliktinot gre­mo­šanu. Sa­­k­­rā­jusies gāze ceļ diafragmu, spiež uz sirds apvidu. Karstā laikā nav ietei­cams dzert arī ledusaukstu ūdeni. Kad organisms pār­karst, no­tiek aktīva siltuma ap­mai­ņas regulācija, asins­vadi paplaši­nās, un, ja dze­ram aukstu ūde­ni, tad mu­tes un kakla gļot­ādas asins­vadi krasi sa­šau­­rinās, ma­zinās imu­nitāte, un, ja vēl ir “slēpta” infekcija, tad cilvēks var saslimt. Jādzer istabas tem­­pera­tūras ūdens vai nedaudz vē­­sāks, pievienojot cit­rona sulu.

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Ko drīkst dzer?

Var pagatavot uzmun­dri­no­šo  in­gvera li­mo­nādi. Uz­vāra ūdeni ar sa­rī­vētu ingve­ru. Vāra uz ma­zas liesmiņas 15 mi­nū­tes. Iz­kāš. Pievieno šķē­lītēs sa­griez­tu cit­ronu, medu, pipar­mētru un ledu.

Karstā vasarā ļoti ietei­cami arī kom­poti. Bet tiem jābūt ne­daudz skā­be­niem un jā­dzer atdzesēti. Kom­potu vā­riet uz mazas lies­miņas, bet cukuru aizstājiet ar medu.

Karstā die­nā iesaka dzert seleriju sulu — pa 2 tējka­rotēm 3 reizes die­nā.

Austrumos dzer karstu za­ļo tēju — karstai tējai akti­vi­zējas tā saucamie “auk­stie” ele­menti, kas pa­zemina ķer­me­ņa tem­pe­ra­tūru.

Ieteicami arī uzlējumi no liep­zie­diem, piparmētru un upeņu lapām. Tās sīki sa­griež, aplej ar vārošu ūdeni, saldina ar medu.

Skābpiena produkti at­vē­sina un pa­līdz nierēm tikt galā ar karstumu, uz­labo kuņģa un zarnu trakta dar­bību.

Pagatavo atspirdzinošu rabarberu dzērienu pati! Uzzini recepti šeit!