6 zelta likumi pilnai laimei un veiksmei

Komentāri
6 zelta likumi pilnai laimei un veiksmei

Piedāvājam dažus speciālistu padomus, kā stiprināt savu emocionālo veselību. Diemžēl mūsu emocionālā pasaule ir ļoti vāji aizsargāta…

Pirmais padoms

Iemācieties laikā novērsties, atslēg­ties no rūpēm un nepatikšanām. Lai to izdarītu, jums jāatceras:

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

*Lai arī cik lielas nepatikšanas pār jums nāktu, pacentieties izvairīties no sma­gu domu uzlidojumiem (pār­slē­dzieties uz citām rūpēm par darbu, māju utt.);

*Esiet prātīgi un taktiski — nepār­vērtiet savas nepatikšanas “pasaules katastrofā”.

Otrais padoms

Dusmas ir slikts padomdevējs un nederīga metode darbā un attiecībās starp cilvēkiem. Lai izvairītos no dusmām:

*Apdomājiet situāciju, kura jūs noveda līdz dusmām, un jūs ierau­dzīsiet, ka jūsu vaina nav ma­zāka kā pārējo;

*Dusmu uzliesmojums nesniedz at­vieglojumu, turklāt tas rada jaunas nepatikšanas un problēmas.

Trešais padoms

Piekāpieties, ja jums nav taisnība. Atcerieties:

*Protiet uzmanīgi uzklausīt savu oponentu, cieniet cita uzskatus;

*Katra cilvēka uzskatos ir daļa taisnības.

Foto: emocionālas veselības ABC

Ceturtais padoms

Esiet prasīgi pret sevi. Tādēļ:

*Negaidiet no citiem to, ko ne­spē­jat dot paši;

*Pārmērīgas prasības izraisa ci­tos stresu un satraukumu, ievē­rojiet mēru visā — tas ir gudrības pa­mats;

*Centieties katrā cilvēkā saskatīt pozitīvo.

Piektais padoms

Mēs esam tikai cilvēki, nevis pār­cilvēki vai dievi. Katram no mums jāapgūst, lūk, kas:

*Nevar sasniegt pilnību pilnīgi visā, katram no mums ir savas vājās un stiprās puses;

*Izziniet savas iespējas un no­dar­bojieties ar savu aici­nā­jumu — pārējo dariet iespēju robe­žās pēc la­bākās sirdsapziņas, godīgi, apzinīgi.

Sestais padoms

Nenēsājiet sevī bēdas un ne­pa­tik­šanas! Cilvēku pieredze lie­cina:

*Bēdās, tāpat kā priekos, vajag da­lī­ties ar citiem;

*Centieties arī paši būt līdzjūtīgi, žēlsirdīgi, cilvēciski.

Lasi vēl