“Man liekas, ka dzīvē Edgars Samītis ir līdzīgs Dāvja tēlam!” Seriāla “Viss pa jaunam” aktieri komentē viens otru

Pievienot komentāru

Skaties.lv komanda devās pie seriāla “Viss pa jaunam” aktieriem, lai uzdotu viņiem jautājumus, ko viņi domā par seriāla aktieriem dzīvē. Galvenā doma – katrs no aktieriem apraksta viens otra īpašības, bet otrs tās komentē.

Starp aktieru aprakstiem var dzirdēt daudz labus vārdu un daudzus arī smieklīgākus aprakstus – aktieri ar novērotajām atziņām neskopojās. Vai tavas domas sakrīt ar aktieru teiktajām? Noskaties video!