“Man liekas, ka dzīvē Edgars Samītis ir līdzīgs Dāvja tēlam!” Seriāla “Viss pa jaunam” aktieri komentē viens otru

0 Komentāru

Skaties.lv komanda devās pie seriāla “Viss pa jaunam” aktieriem, lai uzdotu viņiem jautājumus, ko viņi domā par seriāla aktieriem dzīvē. Galvenā doma – katrs no aktieriem apraksta viens otra īpašības, bet otrs tās komentē.

Starp aktieru aprakstiem var dzirdēt daudz labus vārdu un daudzus arī smieklīgākus aprakstus – aktieri ar novērotajām atziņām neskopojās. Vai tavas domas sakrīt ar aktieru teiktajām? Noskaties video!

0 Komentāru