6 komentāri

13. EVELĪNA PĀRKERE (ALISE VĒTRA)

12/29

INGA TROPA (MAIJA MARTINSONE)

Viņa ir ļoti pieķērusies ciematam un tās cilvēkiem – viņa nemaz nevēlas neko dzirdēt par pārcelšanos par spīti vairākām iespējām, ko pilsēta var piedāvāt. Viņas vīrs, kurš strādāja Alfreda lauku saimniecībā, gāja bojā nelaimes gadījumā darbā mistiskos apstākļos. Maija ienīst Albertu un vaino viņu sava vīra nāvē. Viņa strādā apkalpojošā sfērā un dara no visa pa druskai – no apkopējas līdz viesmīlei, viņa zinu visu par visiem ciematā un ir vietējo iedzīvotāju acis un ausis.

13. EVELĪNA PĀRKERE (ALISE VĒTRA)

12/29