Izvēlies un novieto mājās pulksteni pēc fen-šui likumiem

Komentāri
Izvēlies un novieto mājās pulksteni pēc fen-šui likumiem
Foto: Flickr

Ko mūsu dzīvē stāsta pulkstenis  — tas, ko lietojam ik dienas?

Pulkstenis palīdz iegūt informāciju par datumu iz­mai­ņām, pārvietojoties  zvaig­znēm. Pulk­stenis — laika tecējuma mē­rītājs. Fen-šui mācībā pulk­stenis — in­stru­ments, kas dod iespējas palielināt pozitīvās dzīvības enerģijas tecē­jumu.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

Pulkstenis nepieder nevienai stihijai. Nozīme ir pulksteņa materiālam un tam, kurā debespusē tas atrodas.

Pulk­stenis austrumu pusē vei­cina lab­vēlīgu at­tiecību attīstību ģi­menē, bet dienvid­austru­mos — ma­teriālo lab­klājību. Šiem sekto­riem pie­mērots būs pulkstenis no koka, apaļas vai viļņotas formas, bet ie­teicamās krā­sas — zaļā, zilās nokrāsas, melna un vio­leta.

Dienvidu puse vispiemērotākie būs četrstūrveida vai trijstūrveida pulksteņi no koka, kas fen-šui izpratnē veicina atzinību un slavu. Ieteicamā krāsa — zaļa un sar­kana. Ideāls variants — paša mei­sta­roti un dekoratīvi pulksteņi.

Ziemeļaustrumi un dienvidrietumi? Šis pulkstenis palīdzēs mīlas lietās. Zie­meļaus­trumos pulkstenis palīdzēs zinā­šanu apgu­ves procesā. Ieteicamie ma­teriāli — por­celāns, keramika, forma — kvad­rātveida un trijstūrveida, krāsas — rozā, oranža, dzeltena, bēškrāsa.

Pulkstenis ziemeļrietumu un rietumu pusē pozitīvi ietekmē bērnus, palīdz gūt rado­šus pa­nā­ku­mus, pievelk uzticamus par­tne­rus, palīdz pie­pildīt ceļojumu plānus. Pulksteņu for­ma — ovāla, apaļa, kvad­rāt­veida sudraba vai metāla pulksteņi.

Ja pulkstenis atro­das ziemeļu pusē, tad tas var palīdzēt kar­jeras izaug­smē. Derēs apaļas vai viļņotas for­mas metāla pulksteņi. Krāsas — melna, visas zilās krāsas nokrāsas, metāla krāsa.

Guļamistabā vispār jāizvai­rās no pulk­­ste­ņiem, jo to tik­šķēšana rada ne­mie­ru. Ieteicami maza iz­mē­ra pulk­steni.

Bērnistabai vispiemērotākie ir lieli pulk­steņi, bet tikai tāpēc, lai, vērojot pulk­steņa rādītājus, bērni iemā­cītos cienīt laiku un apzinātos, ka pa­gājušo laiku nav iespē­jams atgriezt at­pakaļ.

Smilšu pulkstenis ir gan mehāniska ierīce, gan nopietns talismans. Tas virza dzīvības enerģijas plūsmu. Ideāla vieta šā­dam pulkstenim ir tur, kur svarīgi sa­prast, ka laiks ir nauda, kā arī tas palīdz jaunu ideju un risinājumu meklēšanā. Vis­piemē­rotākā vieta šādiem pulk­ste­ņiem — ofiss vai darba kabinets, kā arī tos var turēt zināšanu sektorā kā talismanu.

Vispiemērotākais materiāls — koks. Zeme kopā ar koku pozitīvi ietekmē at­mos­­fēru mājās, mājinieku garastāvokli un veselību.

FOTO

Ātri pagatavojami un veselīgi! Vasarīgie augļu salāti ar kazas sieru

Ātri pagatavojami un veselīgi! Vasarīgie augļu salāti ar kazas sieru

Netradicionāli Annai Pannai no ”Gatavo 3”, kura ierasti mums pamāca dažādu lielāku un mazāku kūciņu pagatavošanu, šoreiz viņa prezentēs recepti ļoti viegliem un vasarīgiem augļu salātiem. Salātu pagatavošana būs ne tikai ātra, bet arī variācijas tiem var būs visdažādākās, atkarībā no tā, kādas sastāvdaļas tajā brīdī pieejamas.

Brienot cauri meža biezoknim, pavārs Ēriks Dreibants paviesojas Tele2 projektā „Gudrajā mājā”

Brienot cauri meža biezoknim, pavārs Ēriks Dreibants paviesojas Tele2 projektā „Gudrajā mājā” 1

Šonedēļ Tele2 projektā ”Gudrajā mājā” viesojās tautā iecienītais pavārs, restorāna ”Restorāns 3” šefpavārs Ēriks Dreibants. Tā kā pavārs dzīvo laukos, viņam bija īpaši noderīgi uzzināt par ”Gudrās mājas” iespējām un funkcijām. Lai pārliecinātos, ka ”Gudrā māja” darbojas arī meža biezoknī, jo tad viņa lauku māja nebūtu izņēmums.

Lasi vēl