Par gada putnu pasludināts dzeltenais tārtiņš

0 Komentāru
Par gada putnu pasludināts dzeltenais tārtiņš
Foto: Ulrich Latzenhofer, Flickr.com

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) par 2015. gada putnu ir izvēlējusies dzelteno tārtiņu, ko tautā pazīst, kā lietus vēstnesi.

Dzeltenais tārtiņš ligzdo klajos augstajos purvos, bet lielāka skaitā Latvijā sastopams migrācijas laikā pavasarī un rudenī. Šogad plānots apzināt dzeltenā tārtiņa ligzdošanas vietas Latvijā.

Dzeltenie tārtiņi ligzdo tundrā un mežu zonā – klajos augstajos purvos, sākot no Grenlandes dienvidaustrumiem un Ziemeļeiropas līdz austrumiem Taimirā. Latvijā ligzdo 260-460 pāru. Salīdzinājumam – Igaunijā ligzdo 3000-4000 pāru, Somijā – 120 000-150 000, turpretim Lietuvā – tikai 35-45. Tie veido ilgstošus pārus, kas, iespējams, uzturas kopā arī ārpus ligzdošanas sezonas.

Dzeltenā tārtiņa latīniskā nosaukuma Pluvialis apricaria skaidrojums ir diezgan nepārprotams: pluvialis – lietu nesošs (lietains) un apricari – apsauļot, tātad: apsauļojies lietusnesējs. Ja “apsauļotā” nosaukuma daļa attiecas uz dzeltenīgo apspalvojumu, tad “lietus daļa” attiecas uz tautas vērojumiem, ka “tārtiņš sasauc lietu”.

Lai papildinātu zināšanas par dzeltenā tārtiņa sastopamību Latvijā, LOB aicina ziņot par šo putnu novērojumiem. Īpaši svarīgas ir ziņas par dzeltenā tārtiņā ligzdošanas vietām. Novērojumus ikviens aicināts reģistrēt portālā dabasdati.lv vai sūtīt pa pastu: 2015.gada putna akcijai, Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, a.k. 105, LV-1046, Rīgā.

Gada putna akciju LOB rīko jau divdesmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti: grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007), melnais stārķis (2008), jūraskrauklis (2009), mednis (2010), meža pūce (2011), jūras ērglis (2012), kākaulis (2013) un pupuķis (2014).

0 Komentāru