Aplieties ar ūdensspaini var būt arī sarežģīti

Pievienot komentāru
Aplieties ar ūdensspaini var būt arī sarežģīti

Pēdējo nedēļu laikā sociālajos tīklos plašu popularitāti ieguvusi akcija, kas angliski tiek dēvēta par “Ice Bucket Challange”. No akcijas dalībniekiem netiek prasīts nekas daudz – tikvien kā apliet sevi ar ledus aukstu ūdeni, taču mērķis ir augstsirdīgs – dalībnieki ziedo noteiktu naudas summu labdarībai. Tomēr ne visiem akcijas dalībniekiem apliešanās ar ūdeni notikusi tik gludi..

Jānorāda, ka kopš akcijas sākuma, kas tika uzsākta, lai vāktu ziedojumus  Amiotrofiskās laterālajās sklerozes (ALS) asociācijai ASV, kopā jau ir saziedoti 100 miljoni ASV dolāru. Salīdzinājumam pērn šī organizācija ziedojumos saņēma 24 miljonus dolāru.