VARAM lūdz KNAB izvērtēt Ikšķiles mēra rīcību saistībā ar finanšu līdzekļu ieguldīšanu pašvaldības infrastruktūras objektā

Pievienot komentāru
VARAM lūdz KNAB izvērtēt Ikšķiles mēra rīcību saistībā ar finanšu līdzekļu ieguldīšanu pašvaldības infrastruktūras objektā
ĪRISS SVIKLIS/LETA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) lūdz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) izvērtēt Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa rīcības, pašvaldības vārdā noslēdzot līgumu par finanšu līdzekļu ieguldīšanu pašvaldības infrastruktūras objektā, atbilstību normatīvajam regulējumam, informēja VARAM.

VARAM saņēmusi informāciju, ka Ikšķiles novada pašvaldībā ir veikti pašvaldības autoceļa atjaunošanas darbi. Ikšķiles novada domes deputāti vēstulē ministriju informējuši, ka iepriekš minētajiem pašvaldības autoceļiem pieguļ Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja ģimenei piederoši nekustamie īpašumi, tostarp nekustamais īpašums, kur atrodas viņa dzīvesvieta un kur viņa laulātā organizē saimniecisko darbību.

Savukārt Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Trapiņš vēstulē ministrijai sniedza skaidrojumu, ka pašvaldības ceļu remonts ir tieši saistīts ar derīgo izrakteņu ieguvi un tā transportēšanu uz betona ražotni īpašumā “Tigranas” un konkrētu pašvaldības ceļa posmu izmantošana tika apzināta tikai sarakstē ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” pēc tehnisko noteikumu saņemšanas pievadceļa valsts vietējās nozīmes autoceļu V966 izbūvei.

Vienlaikus Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs informēja, ka 2020. gada 18. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA “Īpašumi EG” par to, ka uzņēmums ar saviem spēkiem un līdzekļiem rekonstruēs iepriekš minētos ceļus. Savukārt Ikšķiles novada pašvaldība saskaņā ar līgumu apņēmās “Īpašumi EG” izdot pieprasītajā apjomā atļaujas, lai uzņēmuma tehnika varētu izmantot attiecīgus ceļus un tiltu, informē VARAM.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ņemot vērā likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto, secināms, ka Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs, iespējams, rīkojies prettiesiski, noslēdzot līgumu ar “Īpašumi EG” un iekļaujot tajā iepriekšminētos nosacījumus. Tāpat Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs, noslēdzot līgumu un atļaujot “Īpašumi EG” veikt pašvaldības ceļa rekonstrukciju, iespējams, pārkāpis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmajā daļā noteikto.

Likumā “Par autoceļiem” noteikts, ka pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no pašvaldību līdzekļiem un valsts līdzekļiem. Šo darbu uz pašvaldības ceļiem var veikt ceļa pārvaldītājs (konkrētajā gadījumā pašvaldība) vai konkrētas funkcijas veikšanai pilnvarota persona. Turklāt pašvaldībai, organizējot uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības darbus, jāievēro arī Publisko iepirkumu likumā noteiktais regulējums.

VARAM arī skaidro, ka saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu.

KNAB kontrolē likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpildi, kā arī citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu. Attiecīgi KNAB veic pārbaudes un pārkāpumu gadījumā atbildīgās amatpersonas sauc pie likumā noteiktās atbildības.

Lasi vēl: Ogres tehnikums pārdevis kokus; ar Ikšķiles mēra ģimeni saistītais pircējs aizmucis nesamaksājis