Vai jēdziens “obligātā literatūra” vēl eksistē?

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

0 Komentāru
Vai jēdziens “obligātā literatūra” vēl eksistē?

Bērnu vecāki interesējas, vai skolās joprojām ir “obligātās literatūras” saraksti, proti, grāmatas, kas bērniem vasarā ir jāizlasa? Informācija esot dažāda un neviennozīmīga.

3. klases skolēna mamma

Mācību gads ir beidzies, bet manam bērnam tā arī nav iedots obligātās literatūras saraksts. Mūsdienās tāda it kā vairs neesot! Painteresējoties pie citiem vecākiem, pārliecinājos, ka arī tiem, kam ir iedoti saraksti, tie ir dažādi, un grāmatas atšķiras. Gribētu zināt, kā būtu jābūt pareizi?

Valsts izglītības satura centra pārstāve Liene Bērziņa skaidro, ka jēdziens “obligātā literatūra” neeksistē un to, kādas grāmatas ir ieteicams lasīt vasarā, katra skola tiesīga lemt pati un izveidot ieteicamās literatūras sarakstu. Katrā skolā pieredze esot atšķirīga.

Teikas sākumskolas skolotāja Evija Augustāne stāsta, ka viņu mācību iestādē, sanākot kopā skolotāji, kuri māca latviešu valodu, un veido ieteicamās literatūras sarakstu klašu grupu ietvaros. Tiek ņemts vērā gan skolēnu vecums, gan mācību gada aktualitātes literatūrā.

Izdevniecības “Zvaigzne” pārstāve Kristīne Ilziņa stāsta par tendencēm grāmatu lasīšanā. Ja lasīšana būs regulāra jūsu ģimenes sastāvdaļa, tā kļūs par tikpat normālu nodarbi kā vakariņošana kopā pie viena galda vai kopīga televīzijas skatīšanās. Jo vairāk bērns lasa kopā ar kādu no vecākiem, kā arī redz vecākus lasām pašus, jo lielāka iespējamība, ka bērnam pašam patiks lasīt grāmatas. Kultivējot lasīšanu kā tīkamu laika pavadīšanu, lasot kopā ar bērnu, bērnā vari ieaudzināt lielisku ieradumu, kas palīdz skolā apgūt visu mācību vielu. Bērnam jāļauj lasīt to, kas viņu interesē un kas viņam patīk.

Tiklīdz laiks lasīšanai kļūs par ikdienas sastāvdaļu, bērns pavadīs aizvien mazāk laika pie viedierīcēm.

0 Komentāru