“Nedrīkstam novietot automašīnu pie savas privātmājas vārtiņiem” – sašutuši saulkalnieši!

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

4 komentāri

Saulkalnes iedzīvotāji ir izmisumā, jo Salaspils novada domnieki pieņēmuši lēmumu, kas no 1. decembra ierobežo vairāku ielu iedzīvotāju tiesības novietot automašīnas pie savas privātmājas ielas malā.

Domnieki katrai privātmājai vien divām automašīnām izsniegšot atļaujas stāvēšanai ielas malā. Turklāt tās būs ar automašīnas reģistrācijas numuru.

Ne tikai ciemiņi nedrīkstēs novietot automašīnas ielas malā, ja ieradīsies kādu apraudzīt, bet arī paši privātmāju īpašnieki, ja vienā mājā būs vairāk par divām automašīnām un pagalmā nebūs vietas.

Problēmas varētu rasties daudziem, arī ģimenes ārstam, ja būs atbraucis pie pacienta.

Salaspils novada domes pārstāve taisnojas, ka lēmumu izsniegt vien divas personalizētās caurlaides, pieņēmuši, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu.

Saulkalnieši to apšauba, tāpat kā noliedz pašvaldības sacīto, ka ierobežojums ieviests arī tālab, ka iepriekš esošās nepersonalizētās caurlaides kāds tirgojis zvejniekiem, un iela neesot tik šaura, lai vajadzības gadījumā pa to nevarētu pārvietoties operatīvo dienestu transports.

Turklāt tik pat platas ielas privātmāju rajonos ir arī citviet Salaspils novadā un pilsētā, bet citur šādu ierobežojumu neesot.

Vietējiem iedzīvotājiem ir vairāki priekšlikumi, kā situāciju varētu mainīt, lai cilvēki, kas dzīvo aizlieguma zīmes darbības zonā, nebūtu cietēji un aizliegums novietot automašīnas darbotos.

Pirms aicināt Bez Tabu jau bija devušies uz Salaspils domi un pat tikušies ar domes priekšsēdētāju, taču viss velti, neesot saklausīti.

Domnieki šoreiz aicina iedzīvotājus vērsties domē rakstveidā, un, iespējams, būšot sadzirdēti.
4 komentāri