“Ir atļauja novietot auto, bet policija mani sodīja!” Liepājnieci pārsteidz stāvvietu “kariņš” un policijas sods

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

5 komentāri

Liepājnieci Vendiju pārsteidz pašvaldības policijas piemērotais naudas sods 40 eiro apmērā par auto novietošanu neatļautā vietā. Sieviete uzrāda apsaimniekotāja izsniegtu atļauju, kas, kā viņai šķita, ļauj novietot automašīnu konkrētajā teritorijā pie mājas, kurā dzīvo.

Vendija dzīvo Liepājā, Šķēdes ielas 5. namā. Pagājušā gada nogalē pie mājas tika izveidots automašīnu stāvlaukums un izvietota ceļazīme, kas nosaka, ka pie nama spēkratus drīkst novietot tikai mājas iedzīvotāji. Pārvaldnieks mājas iedzīvotājiem, tostarp Vendijai, izdalīja automašīnu novietošanas atļaujas.

Liels bija Vendijas pārsteigums, kad šogad viņa uz sava ”Volvo” vējstikla ieraudzīja pašvaldības policijas soda kvīti – ”sveicienu” 40 eiro vērtībā.

Vendija
sašutusi par sodu

Kopš oktobra izveidots šis auto stāvlaukums, tika izdalītas atļaujas, iemetot tās katra dzīvokļa pastkastītē. Kad saņēmu sodu, zvanīju mājas pārvaldniekam. Viņš atbildēja, ka tā neesot viņa problēma, atļaujas esot visiem dzīvokļiem.

Vēlāk Vendijai paskaidrots, ka viņa sodīta par automašīnas novietošanu stāvlaukumā pie kaimiņu, Šķēdes ielas 7. nama, kur spēkratus drīkst novietot tikai ar šā nama atļaujām. Vendijai ir pirmā dzirdēšana, ka bruģētais laukums iepretim kaimiņu 7. mājai ir cits stāvlaukums, jo robežšķirtne nav saskatāma, turklāt lielo stāvlaukumu gan pie 5., gan 7. mājas izveidoja vienlaikus. Vendija stāsta, ka viņa un citi uzskatījuši, ka stāvlaukums ir viens.

Tāpat Vendija norāda, ka pārvaldnieks izdalījis atļaujas 56 Šķēdes ielas 5. nama dzīvokļiem, līdz ar to neaizdomājoties lietojusi bruģēto laukumu visā tā platībā. Ja ņem vērā stāvlaukuma dalījumu, konstatējams, ka 5. namam ir vien 20 vietu, teju trīs reižu mazāk par mājai izsniegto atļauju skaitu. Savukārt 7. namam ir krietni lielāks stāvlaukums, tomēr, kā norāda Vendija, kaimiņu namā dzīvojošajiem ir mazāk automašīnu.

Vendija
sašutusi par sodu

Kad braucu mājās [uz 5. namu], es novietoju automašīnu tur [pie 7. nama], jo tur bija brīva vieta. Es policijai prasīju, kāpēc nesoda tos, kuri stāv vispār bez atļaujām logā, policijā teica, ka brauc uz izsaukumiem un pārbauda tās automašīnas, par kurām ir sūdzības. Es jau iepriekš biju tur [pie 7. nama] likusi, jo šeit [pie 5. nama] nav tik daudz vietu. Tos trīs mēnešus, kopš te ir stāvlaukums, es ik pa laikam tur lieku automašīnu. Kaut kad ir mainījies tas sadalījums, jo iepriekš mani nesodīja.

Vendija arī neesot pamanījusi, ka stāvlaukuma tālākajā galā ir cita ceļazīme, kas vēsta, ka laukumā pie 7. mājas automašīnas drīkst novietot tikai tā nama iedzīvotāji.

Vendija
sašutusi par sodu

Es braucu pagalmā no citas puses, zīme ir tajā galā. Kurš brauks un speciāli tur skatīsies. Tā kā es nemaz nenojautu, ka tāda zīme ir.

“Bez Tabu” komanda pagalmā satiek Liepājas pašvaldības policistus, kuri atkal ieradušies sodīt automašīnas īpašnieku, kuram nav atļaujas novietot spēkratu šajā pagalmā. Kārtībsargi saka, ka pašmērķis neesot sodīt, bet arī nedrīkstot ignorēt sūdzības. Lai gan diennakts laikā, kad “Bez Tabu” viesojas pagalmā, lielajā stāvlaukumā pie Šķēdes ielas 7. nama brīvu vietu netrūkst, kāds vērīgs iedzīvotājs jau atkal saskatījis svešu auto un nolēmis uzrīdīt tā īpašniekam policiju.

Pagalmā sastaptais policists arī uzskata, ka ”varētu laukumus apvienot”, tādējādi ļaujot automašīnas novietot visā bruģētā laukuma platībā. Tāpat policists atklāj, ka Šķēdes ielas 5. namā dzīvo kolēģis, kurš arī saskāries ar situāciju, kad pie mājas vietas beigušās, bet pie 7. nama dažas brīvas vēl bijušas. ”Viņam arī šī situācija ir neizprotama,” piebilst policists.

“Bez Tabu” sazinās ar Šķēdes ielas 7. nama apsaimniekotāju, kurš uzskata, ka esošais laukuma sadalījums ir godīgs, jo katram namam ir sava piegulošā teritorija.
Nikolajs Ševčuks
pārvaldnieks

Tāds ir zemes sadalījums. Šī zeme [pie 7. nama] ir mūsu, tā – viņu. Mēs maksājām par savu stāvlaukumu, viņi – par savu. Iedzīvotāji maksā nodokli par zemi. Zeme nostiprināta Zemesgrāmatā. Katrai mājai ir sava teritorija. Mūsu sētnieks uzkopj teritoriju, maksājam nodokli par zemi. Katra māja maksāja par bruģa ieklāšanu. Mūsu māja samaksāja 12 tūkstošus eiro par bruģi, otra māja – 6 tūkstošus eiro, jo viņiem mazāka teritorija. Katrs maksā par savu teritoriju. Iedzīvotāji bija informēti. Es sadarbojos ar kaimiņu mājas vecāko, es nevaru katru iedzīvotāju personīgi informēt. Viņš teica, ka visus iedzīvotājus informējis, lai nenovieto automašīnas svešā teritorijā.

Pēc pārrunām ar Liepājas pašvaldības policiju Vendijai piemēroto sodu atcēla.

5 komentāri