Salaspilietis saņem sodu, ka bez saskaņojuma ar būvvaldi novietojis savā īpašumā pagaidu māju uz piekabes

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

43 komentāri
Salaspilietis saņem sodu, ka bez saskaņojuma ar būvvaldi novietojis savā īpašumā pagaidu māju uz piekabes

Ģimene no Rīgas dzīvokļa nolēmusi pārcelties uz Salaspils pusi, tuvāk pie dabas, un uzbūvēt savu dzīvojamo māju. Iesākums diemžēl nav izveidojies iepriecinošs, jo radušās domstarpības ar Salaspils būvvaldi.

Viktors ar ģimeni ieplānojis būvēt dzīvojamo māju Salaspils pievārtē. Kamēr tiks sākta būvniecība, nolēmis savā īpašumā uz piekabes novietot pagaidu pārvietojamo mājiņu. Pirms to nopirkt, devies uz Salaspils novada domes būvvaldi skaidrot, kāds saskaņojums ir nepieciešams, lai viss būtu legāli. Vaicājis arhitektam, vai vajag saskaņojumu, ja savā īpašumā izvietos piekabi, kurā dzīvos, kamēr tiks uzbūvēta patstāvīga dzīvojamā māja? Saņēmis atbildi, ja tā būs piekabe, tad saskaņojumu ar būvvaldi nevajagot.

Viktors nopircis mobilo pārvietojamo mājiņu, novietojis to uz piekabes (bez zemē ieraktiem pamatiem) un izvietojis savā īpašumā. Pārliecināts, ka viss ir legāli. Drīz pēc tam Salaspils novada būvvaldes būvinspektore apsekojusi teritoriju un secinājusi, ka tā ir palīgēka, nevis piekabe, kuras novietošana nav saskaņota ar būvvaldi. Noformējusi atzinumu par patvaļīga būvniecību un nosūtījusi īpašniekam ierakstītu vēstuli uz deklarēto dzīvesvietu, lai ierodas uz protokola noformēšanu sniegt paskaidrojumus.

Viktors bilst, ka neesot pat nojautis, ka tiek vainots patvaļīgā būvniecībā un ka viņu īpašumu apsekojusi būvinspektore, jo atzinumu no būvvaldes un uzaicinājumu ierasties uz protokola izskatīšanu neesot saņēmis.

Būvinspektore atzīst, ka ierakstītā vēstule tiešām atsūtīta atpakaļ uz būvvaldi, taču protokols jau bijis noformēts un nosūtīts Viktoram. Saņemot Administratīvā pārkāpuma protokolu un 160 eiro lielu  sodu par patvaļīgu būvniecību, Viktors devies uz būvvaldi skaidrot situāciju, taču komunikācija neesot izdevusies, jo izvērtusies asa vārdu apmaiņa.

Būvinspektore uzsver, ka Viktora gadījumā tā neesot vis piekabe, bet gan pagaidu būve. Tās izvietošanu vajadzējis saskaņot ar būvvaldi, turklāt Salaspils novada saistošajos noteikumos esot norādīts, ka ēkās aizliegts iebūvēt, piemēram, treilerus un vagoniņus, tostarp piekabes.

Viktors ir neizpratnē, kālab Salaspils būvvaldē viņam tas neesot paskaidrots, kad tur ieradies pirmo reizi, vēl pirms  izvietojis pagaidu māju uz piekabes savā teritorijā. Apgalvo, ka informējis būvvaldi, ka piekabē būs māja, kurā dzīvos, taču būvinspektore to apšauba. Tas bijis sen, un tikpat labi viņš varējis vaicāt vienīgi par piekabi, vai tās izvietošanai īpašumā vajag saskaņojumu. Tagad to vairs nevarot pierādīt.

Būvinspektore norāda, ka Viktoram sods ir jāsamaksā un gan būve, gan žogs jālegalizē. Pirmais, kas Viktoram jādara, jādodas reģistrēt Salaspils būvvaldē paskaidrojuma rakstu gan žogam, gan mājai. Par katru rakstu gan jāsamaksā 30 eiro. Jāiesniedz arī cita vienkāršota dokumentācija. Kā to noformēt, būvvaldē sola paskaidrot, Viktoram vien jāatnāk uz konsultāciju.

Viktors neiebilst un gatavs to visu paveikt. Grib noteikumus ievērot, un jau pašā sākumā gribējis, lai viss ir legāli. Tā arī būtu noticis, ja vien nebūtu radusies kļūme komunikācijā ar būvvaldi.