Pircējai trūkst vārdu. Aizbraukusi uz veikalu pēc piena un samaksājusi 25 eiro 

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

9 komentāri
Pircējai trūkst vārdu. Aizbraukusi uz veikalu pēc piena un samaksājusi 25 eiro 

Olga novietojusi automašīnu “Rimi Valdemārs” stāvvietā. Vienu stundu auto drīkst novietot bez maksas. Noteikumus zina un devusies auto piereģistrēt, taču, iznākot no veikala, trūcis vārdu. Automašīnas vējstiklu rotājusi 25 eiro soda kvīts.

Sievietes pārsteigums bijis liels. Soda kvīts par to, ka auto atrodas stāvvietā pretlikumīgi. Pircēja šokā. Aizbraukusi uz veikalu pēc piena, samaksājusi preces cenu plus vēl 25 eiro.

Olga stāsta, ka ievadījusi auto reģistrācijas numuru aparātā aptuveni 3-4 minūtes pēc auto novietošanas. Viņai bijušas veselības problēmas un kustību traucējumi, kamdēļ pārvietojusies lēnām, tomēr auto piereģistrējusi laikus un veikalā pavadījusi ne vairāk kā 6 minūtes, taču “EuroPark Latvia” tik un tā piemērojis sodu, ka neesot ievērojusi autostāvvietas noteikumus.

SIA “Europak Latvia” valdes loceklis Mārtiņš Meisītis norāda, ka viņiem ir informācija, ka konkrētajā gadījumā autovadītāja nebija reģistrējusi auto 9 minūtes. Parasti nesoda vismaz 5 minūtes, ja automašīna nav reģistrēta. Faktiski noteikumi norādot, ka auto jāreģistrē nekavējoties. Parasti autovadītājiem pietiekot ar vienu līdz trim minūtēm.

Autostāvvietas izmantošanas noteikumos rakstīts: transportlīdzekļa lietotājs, apmeklējot tirdzniecības centru ”Valdemārs” tā darba laikā, ir tiesīgs lietot Autostāvvietu 1 h bez maksas (bezmaksas lietošanas laiks), ja Transportlīdzekļa lietotājs nekavējoties pēc Transportlīdzekļa novietošanas Autostāvvietā:. reģistrē Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru tirdzniecības centra ”Valdemārs” telpās esošajā reģistrācijas sistēmā (Elektroniskās reģistrācijas sistēma), vai uzsāk Autostāvvietas lietošanas laika uzskaiti, izmantojot “Mobilly” norēķinu sistēmu.

Olga saprot, ka auto ir jāreģistrē, citādi veikaliem tuvējo māju un biroju darbinieki izmanto tirdzniecības vietu stāvvietas un novieto tur savus auto visu dienu, līdz ar to veikala apmeklētājiem grūti atrast brīvas vietas auto novietošanai. Pret to Olgai nav iebildumu, taču uzskata, ka pēc transportlīdzekļa novietošanas nepieciešams laiks, lai reģistrētu savu auto, jo nepieciešams izkāpt no auto, izlasīt smalkiem burtiem rakstītos noteikumus, aiziet līdz reģistrācijas automātam. To bieži vien nevar pagūt izdarīt pāris minūtēs, īpaši vakaros, ka pie aparātiem ir rindas vai viens no diviem nedarbojas.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Santa Zarāne akcentē, ka patērētājam ir jādod laiks vismaz 5-10 minūtes, lai varētu iepazīties ar noteikumiem un ievadīt auto reģistrācijas numuru automātā.

SIA “EuroPark Latvia” uz atkārtotiem Olgas lūgumiem pārskatīt soda piemērošanu atbildēja noraidoši un sodu neanulēja.

SIA “Europark Latvia”

Ņemot vērā, ka faktiskie un juridiskie apstākļi nav mainījušies, SIA ”EuroPark Latvia” nav pamatojuma soda kvīts anulēšanai vai samazināšanai. Lēmums netiek mainīts, un turpmāki skaidrojumi netiks sniegti.

Kopš pagājušā gada vien Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par “Europark Latvia” sniedzis 99 mutvārdu konsultācijas un saņēmis 4 rakstveida iesniegumus par autostāvvietas lietošanu.

Ar komersantu veiktas pārrunas, taču neesot nekādu normatīvo aktu, kas reglamentētu, cik ilgs jādod, lai piereģistrētu automašīnu, tas atkarīgs no katra komersanta.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Santa Zarāne aicina Olgu rakstīt iesniegumu viņiem. Olga gan sodu jau samaksājusi, taču cer, ka stāvvietas turētāju apetīte mazināsies un turpmāk  autostāvvietas izmantotājus kontrolieri nesteigs sodīt tik naski kā viņu.

9 komentāri