“Cilvēks taču sadalās, kaut kur jau tas paliek.” Bolderājas iedzīvotājiem aizdomas, ka kapu tuvums ietekmē peldvietas ūdens kvalitāti

Diāna Urbāne

Autors: Diāna Urbāne

179 komentāri

Rīdziniece Dace šovasar ar bērniem atklāja jaunu peldvietu Bolderājā, vieta sakopta, arī ūdens dzidri zils, taču viņu nomoka jautājums – vai netālu esošie kapi neatrodas pārāk tuvu?

Daci uztrauc, ka ūdens varētu kaitēt veselībai. Sieviete novērojusi, ka Bolderājas Jaunie kapi ļoti strauji paplašinās, tāpēc viņa vēlas rast atbildi, cik droši ir peldēties šajā karjerā.

Dace
grib noskaidrot, cik droši ir peldēties karjerā

Mani mulsina, ka kapi ir pavisam tuvu. Skatoties kartē, izskatās pietiekami tuvu. Es varbūt esmu viegli ietekmējams cilvēks, kolēģe bija izbrīnīta, kad pateicu, kur peldamies. Cilvēks taču sadalās, kaut kur jau tas paliek, lietus, gruntsūdeņi.

Karjers ir 14 metru dziļš, savukārt kapi atrodas vien pāris simts metru attālumā. Vietējie ir aizdomājušies par problēmu, taču nesatraucas, jo šī ir vienīgā tuvākā peldvieta. Turklāt ūdens dzidrums atsverot kapu tuvumu.

Karjers nav iekļauts Rīgas oficiālo peldvietu sarakstā, tāpēc Daci interesē, vai tiešām vieta tiek uzraudzīta?

Veselības inspekcija

Veselības inspekcija informē, ka Bolderājas karjera peldvieta nav oficiāla peldvieta, bet Rīgas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, Bolderājas karjera peldvietā ir organizējusi un finansējusi ūdens kvalitātes pārbaudes. Ūdens kvalitāte Bolderājas karjerā vienmēr ir bijusi laba. Pēdējos 7 gadus ne reizi nav bijuši noteikti peldēšanās ierobežojumi.

Bolderājas karjers atrodas ārpus normatīvos noteiktās 300 metru kapu aizsargjoslas. Kā arī nav konstatētas ūdens noteces (grāvji) no kapu teritorijas, kas būtu saistāmas ar piesārņojuma radīšanas risku Bolderājas karjera ūdenim.

Rīgas domes Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļas vadītāja Tatjana Židele norāda, ka ūdens kvalitātes mērījumi tiek veikti vairākas reizes mēnesī. Šobrīd ūdens ir teju ideālā stāvoklī, taču, ja konstatēs, ka nevar peldēties, uzstādīs aizlieguma zīmi.

Inspekcija atgādina, ka, izvēloties jebkuru neoficiālo peldvietu, katram apmeklētājam pašam jāpievērš uzmanība netipiskai ūdens krāsai, noturīgām putām, peldošiem un citiem atkritumiem, zilaļģēm. Ja peldvietā novērojama kāda no iepriekš minētajām pazīmēm, tajā labāk nepeldēties.

179 komentāri