Ziepniekkalna iedzīvotāji noraizējušies par vēl 13 koku izciršanu

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

6 komentāri
Ziepniekkalna iedzīvotāji noraizējušies par vēl 13 koku izciršanu

Ziepniekkalnā, Spulgas ielā, plānots izcirst 13 kokus, kas kalpojot kā aizsargmūris un pasargājot Spulgas ielas apkaimē dzīvojošos no Valdeķu ielas intensīvās satiksmes radītā trokšņa un piesārņojuma.

Ziepniekkalna iedzīvotāji ir noraizējušies par plānoto koku izciršanu. Pasaulē un arī Eiropā, veicot apbūvi pilsētvidē, tiek gādāts, lai maksimāli saglabātu zaļo zonu un kokus. Būvniecība iespēju robežās tiek realizēta vietās, kur nav apstādījumu. Ziepniekkalna iedzīvotāji sašutuši, ka viņu mikrorajonā tā nenotiek.

Nupat ir tapis jauns projekts, kas paredz Spulgas ielā izcirst 13 kokus un samazināt zaļo zonu, lai paplašinātu privātmāju rajonā esošo ielu.

Rīgas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns stāsta, ka tika izvietots paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Spulgas ielā, posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.08.2020. lēmumu, publiskai apspriešanai tika nodota 2 blīgznu, 7  kļavu, 2 ievu, 2 melnalkšņu ciršana. 14. septembrī ir beigusies projekta sabiedriskā apspriešana, pašlaik tiek izskatīti vairāk nekā 90 iedzīvotāju iesniegtie viedokļi. Koki, kurus plānots izcirst, esot mazvērtīgi un aug ielas malā gar sarkano līniju.

Ziepniekkalna iedzīvotāji pārliecināti, ka Spulgas ielas paplašināšana un 13 koku izciršana plānota saistībā ar citu projektu, kas paredz izzāģēt 157 kokus, lai izbūvētu tirdzniecības centrus. Spulgas iela tikšot paplašināta, lai būtu ērtāka iebrauktuve tirdzniecības centros. Arī šis projekts pagājušā gada nogalē izraisīja Ziepniekkalna iedzīvotāju protestus.

Rīgas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns akcentē, ka projektu, kas paredz vairāk nekā 150 koku ciršanu, iniciēja, pamatojoties uz Būvvaldē iesniegto dokumentāciju par divu tirdzniecības centru jaunbūvi, kas plānota starp Valdeķu, Spulgas un Graudu ielu.

Ne tikai iedzīvotāji ir pret koku izciršanu, bet arī Rīgas domes deputāts Valters Bergs vērsies pašvaldībā ar lūgumu koku zāģēšanas lēmumu pārskatīt, tomēr ierēdņi to atstājuši spēkā. Bergs pašvaldības lēmumu apstrīdējis tiesā, un jau ir zināms tās spriedums.

Valters Bergs

Administratīvā rajona tiesa 2020. gada 17. septembrī nolēma noraidīt SIA”Valdeķu properties” lūgumu atjaunot 03.02.2020. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma (protokols Nr.6, § 1.2.4.) ”Par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts) un Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003) saistībā ar būvniecību” darbību.

Koku izciršana šobrīd ir aizsargāta, bet cīņa noteikti ar to nav galā.

Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis gan noliedz, ka koku izciršana Spulgas ielā, ar nolūku ielu paplašināt, ir saistīta ar plānoto jaunbūvi, tirdzniecības centru izveidi  starp Spulgas, Valdeķu un Graudu ielu. Abi projekti esot savstarpēji nesaistīti.