”Viņi vienkārši grib mums atņemt ceļu!” Jaunpilī turpinās pērn aizsācies tracis

Alberts Dinters

Autors: Alberts Dinters

Bez Tabu raidījuma žurnālists ar specializāciju kriminālstāstu šķetināšanā. Īpaši ass un nesaudzīgs, aizstāvot vides tīrību un dabas saudzēšanu.

1 komentārs

Pērnā gada otrajā pusē “Bez Tabu” izdodas palīdzēt Jaunpils novada iedzīvotājiem, kuriem nelikumīgi atņem iespēju izmantot servitūta ceļu. Ja kādam liekas, ka nu ir iestājies miers, tad nākas rūgti maldīties, jo kašķis atsākas ar pilnu sparu.

Trača epicentrs – Jaunpils novada Strutelē, kur atrodas baronu laikos izveidoti zivju dīķi. Iepriekš kašķis starp diviem nāburgiem ir par piebraucamo ceļu, kurš ved pa dambi. Nu negaisa mākoņi pār to savilkušies atkal.

Lieta tāda, ka pie vienas ūdenstilpnes atrodas meža īpašums, kuram ir divi īpašnieki, viens no viņiem arī zivju dīķa saimnieks. Zemes gabalu grib sadalīt, bet pagastā saņem atbildi, ka to ļaus tikai tad, kad cauri īpašumam izveidos jaunu servitūta ceļu.

Ja servitūta ceļš tiks izveidots, atpūtniekiem pie dīķa būs vēl viens piebraucamais ceļš. Tas dos iespēju kaimiņzemes saimniekiem tomēr pieprasīt likvidēt strīdīgo ceļa servitūtu, par kuru jau pērn izcēlās kašķis.

”Viņi vienkārši grib mums atņemt ceļu. Ir pilnīgi skaidrs, ka pagasts darbojas vienas zemnieku saimniecības interesēs. Pagasts visu pamato ar to, ka tad būs tuvāka piebraukšana un nebojās kaimiņienes dīķa dambi.”

Esot uz vietas redzams, ka iecerētā jaunā piebrauktuve ir krietni tuvāk nekā līdz šim izmantotais ceļš cauri nāburgu īpašumam. Sazinoties gan ar Jaunpils puses mežzini, gan Valsts zemes dienestu, dzirdam atbildes, ka tā nav viņu kompetence, par servitūtiem lemj pašvaldība.

Likumos noteikts, ka, ja tiek sadalīts kāds īpašums, ir jāparedz, lai sadalītajiem zemes gabaliem var piekļūt ar transportu. Ja tāda nav, ir jāveido servitūts.

Šajā gadījumā piekļūšanai nav nekādu šķēršļu, jo uz abiem atdalāmajiem īpašumiem var tikt pa jau esošu publisko ceļu. Pašvaldībā paliek pie tā, ka, ja jau dabā tur ceļš ir, tas būs legalizējams.

Attiecīgi atpūtnieku auto plūsma nebrauks pāri kaimiņa zemei, jaunā iebraukšanas vieta ir tuvāk pašvaldības ceļam.

”Ja reiz tur ceļš ir, tas būs jālegalizē. Pašvaldība ir izdarījusi visu, lai izbeigtu tur esošās domstarpības.”

Sazinoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, “Bez Tabu” noskaidro, ka cilvēki var rakstīt iesniegumu, bet vispirms tomēr jāmēģina nesaskaņas atrisināt uz vietas.

Foto

1 komentārs